1. Projecte SANT JORDI

Introducció: context

Sant JORDI i el drac són dos personatges molt arrelats a Catalunya. Se celebra el 23 d’abril, la història va començar a la Vila de Montblanc i, com bé saben, la història està impregnada de terror i amenaça però té un desenvolupament dolç i maco.

Normalment, es regala una rosa a la noia enamorada (per ser el dia dels enamorats aquí) i un llibre al noi (per ser el dia del llibre).

Més endavant, al projecte, podreu veure el conte explicatiu si encara no el sabeu.

La nostra escola està situada en un entorn urbà, a l’extrarradi de Barcelona, en una població d’uns 83.000 habitants, amb una gran diversitat.

La classe de P4 de la nostra escola està formada per 23 nens i nenes. Hi ha una gran mobilitat entre l’alumnat.  De fet, tres són nous de l’últim mes.

En les nostres classes no disposem de PDI, tan sols tenim una aula on hi ha un PDI, la qual compartim entre tots els d’infantil mitjançant un horari en el que ens repartim el seu ús. A més, com la meva dedicació és a temps parcial (33%), pràcticament, he de fer meravelles per a poder tenir accés a la mateixa.

Les TAC poden ajudar els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge a l’escola. Per això, s’intenta que des dels més petits fins als més grans en facin ús de diferents maneres i des de diferents àmbits en la mesura de les seves possibilitats, segons l’edat.

Objectius i capacitats que es desenvolupen

Objectius:
• Donar a conèixer aquest personatge i la seva valentia davant el perill al que anava a enfrontar-se.
• Saber esmentar la història i com varen sorgir les roses.
• Poder inventar històries partint d’un dels seus personatges.
• Gaudir amb l’experiència inventant històries i fent ús dins del possible de les TAC.

Capacitats:
• Saber escoltar i atendre en un to adequat.
• Treballar en grup i arribar a un consens.
• Desenvolupar el gust per la lectura i cultura pròpia.

Abans, durant i després

Tipus d’aprenentatge, materials i procediments
Dins de tot el possible s’intentarà que l’aprenentatge sigui significatiu per a tothom i també engrescador i, al mateix temps, desperti l’interès en continuar fent i sabent. Penso que el drac pot donar molt de joc i ja hi ha molta “canalla” que estan interessats. L’aprenentatge serà globalitzat.
Sempre s’intentarà fer partícip a tots els nens i nenes de P4 i, si cal, fer un poc de moderador i dirigint la feina si se’n va del seu rumb.

Materials: material fungible: fotocòpies, paper, colors… , llibres en format paper, visionats a la PDI, jocs per l’ordinador, tasques a la PDI de relacionar, d’escriure, de dibuixar, de pensar i expressar com se senten o poden sentir-se els personatges en diferents moment importants del conte fent la posada en comú, escrivint a la PDI i subratllant les paraules que sí o no són adequades d’un llistat prèviament preparat; farem també descripcions dels personatges, sempre treballant en gran grup i remarcant la importància de saber esperar el torn…

Procediment
Està partit per dur-se a terme en tres grans parts, com es pot observar: abans, durant i després. Al mateix temps, es podran acceptar suggeriments per part de l’alumnat per anar més enllà i seguir treballant si l’interès és palpable a l’ambient…