Els nens i nenes de 2n aquest curs vam fer el mural del passadís amb un collage

de paper i roba, fent una reproducció de l’Ajuntament de Puigcerdà.