Author Archives: Remei Moreno Català

EL CANT GREGORIÀ- CICLE SUPERIOR

EL CANT GREGORIÀ

De agulla 56 musica

Els alumnes de 2 CS estem treballant la música religiosa ja que l’espiritualitat i la música s’han relacionat molt entre elles i es podria dir que la composició musical és una recerca i experiència d’allò que és autèntic, bo i bell. Quan aquesta experiència té a veure amb la religió, l’anomenem música religiosa. Ara us explicarem una mica els orígens de l’escriptura musical dins el cant gregorià com a base:

A l’Edat Mitjana la música té una finalitat didàctica i es conserva als monestirs.
La música gregoriana és el cant unificat a tots els monestirs i es feia en texts en llatí i totalment vocal; les melodies eren d’àmbit reduït.
Inicialment s’escrivia:

De agulla 56 musica

• S. VIII i IX : eren signes que es col•locaven sobre cada síl•laba del text i eren una guia de la melodia.
• S. X : comença a utilitzar unes línies, primer una roja que assenyalava el so fa i posteriorment van afegir una línia per al do.
Utilitzaven una notació quadrada sense un valor exacte del temps
• S. XI: un frare anomenat Guido d’Arezzo va introduir dues novetats molt importants,
? El tetragrama que són 4 línies com a base del sistema d’escriptura
? Nom a les notes musicals al posar música a un Himne a Sant Joan Baptista i agafant la primera síl•laba com a nom , ja que tenien un so diferent que corresponia amb els sons de l’escala.
HIMNE A SANT JOAN
UT queant laxis
REsonare fibris
Mira gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes

De agulla 56 musica

Amb el temps la primera síl•laba es va canviar per DO i es va afegir el SI de Sancte de l’últim vers.

LES GRANS OBRES INSTRUMENTALS

orquestra1.jpg

Els alumnes de 2 CS hem estat estudiant les obres instrumentals llargues, la sonata, la simfonia i el concert, que estan dividides en parts, anomenades moviments. Aquests moviments tenen una estructura interna determinada que els diferencia uns dels altres. Cada obra té un nombre diferent de moviments. Els moviments es defineixen per un tempo , que és la pulsació a la que s’interpreta l’obra, i poden ser molt diferents i expressats en paraules italianes com: allegro,andante, adagio, moderato, lento…. Cada moviment també té un caràcter que és la sensació que ens produeix i que vol expressar el compositor, també s’expressa en paraules italianes com: con fuoco, cantabile, con espressione…

Ara us explicarem cada una d’aquestes obres :

SONATA: és una composició escrita per a un o dos instruments. N’hi ha moltes per a piano sol o per a piano i un altre instrument. Nosaltres hem escoltatla Sonata per a viola i piano de Johannes Brahms

SIMFONIA: Composició musical escrita per a orquestra . No n’hi ha cap d’instrument solista. Sol tenir quatre moviments. Nosaltres hem escoltatla Simfonia El Nou Món de Antonin Dvorak .

CONCERT: Composició musical escrita generalment per a un instrument solista l’orquestra que l’acompanya . Acostuma a tenir tres moviments. Nosaltres hem escoltat el Concert per a trompa i orquestra de Richard Strauss .