Daily Archives: 30 novembre 2010

EL CANT GREGORIÀ- CICLE SUPERIOR

EL CANT GREGORIÀ

De agulla 56 musica

Els alumnes de 2 CS estem treballant la música religiosa ja que l’espiritualitat i la música s’han relacionat molt entre elles i es podria dir que la composició musical és una recerca i experiència d’allò que és autèntic, bo i bell. Quan aquesta experiència té a veure amb la religió, l’anomenem música religiosa. Ara us explicarem una mica els orígens de l’escriptura musical dins el cant gregorià com a base:

A l’Edat Mitjana la música té una finalitat didàctica i es conserva als monestirs.
La música gregoriana és el cant unificat a tots els monestirs i es feia en texts en llatí i totalment vocal; les melodies eren d’àmbit reduït.
Inicialment s’escrivia:

De agulla 56 musica

• S. VIII i IX : eren signes que es col•locaven sobre cada síl•laba del text i eren una guia de la melodia.
• S. X : comença a utilitzar unes línies, primer una roja que assenyalava el so fa i posteriorment van afegir una línia per al do.
Utilitzaven una notació quadrada sense un valor exacte del temps
• S. XI: un frare anomenat Guido d’Arezzo va introduir dues novetats molt importants,
? El tetragrama que són 4 línies com a base del sistema d’escriptura
? Nom a les notes musicals al posar música a un Himne a Sant Joan Baptista i agafant la primera síl•laba com a nom , ja que tenien un so diferent que corresponia amb els sons de l’escala.
HIMNE A SANT JOAN
UT queant laxis
REsonare fibris
Mira gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Ioannes

De agulla 56 musica

Amb el temps la primera síl•laba es va canviar per DO i es va afegir el SI de Sancte de l’últim vers.