Més de dotze mil persones van convocar aquests dos “pájaros”, tot un luxe mediterrani.

Un Serrat vestit de pirata i un Sabina cantant en català.

Una nit plena. Yo de joven quisiera ser como son Joaquinito i el nano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *