Voltem pel Món. Escola Beethoven.

L’Escola Beethoven de Santa Coloma de Gramenet ens mostra el seu treball en el “Projecte Voltem pel món”, en el qual també hi  participen els alumnes de l’aula d’acollida de la nostra escola. És un treball molt interessant.

Escola Beethoven