08.- Implantació del +3B en família al voltant de les tasques escolars a casa.-

MILLOREM JUNTS LES TASQUES ESCOLARS A CASA I FOMENTEM L’OCI CREATIU I LA DIVERSIÓ COOPERATIVA DELS SABERS I DELS SEUS APRENENTATGES

Els pares/mares assisteixen al 3B.Club amb la finalitat de millorar en les tasques escolars a casa i en la preparació dels exàmens i proves de control pel mateix alumne/a el qual comprova si progressa adequadament cap a la seva autonomia dels seus aprenentatges personals com col.lectius.

Primer per tant assisteixen en família amb la finalitat de fer les tasques escolars a casa i/o d’estudiar o preparar un examen. Aquesta situació es fa en el 3B.Club com si estessin a casa.

Pot succeir que hi han dues possibles situacions:

El fill/a precisa tenir al costat el pare o la mare. Quan ho necessiten demanen ajuda a COAS.

El fill/a ja treballa sol/a. En aquest cas el fill/a comença a treballar i el pare/mare es posa en un altra taller de +PARES+MARES, en el qual s’aprèn a jugar a la Dinàmica Mental Cooperativa. Si el fill/a té dubtes els pregunta al pare/mare quan acava  una jugada. Si aleshores el pare/mare precisa ajuda ho demana al COAS.

Acabades les tasques escolars es valora fill/a, pare/mare on hi han hagut més dificultats i on hi haurà que incidir més per a recordar de forma comprensiva. Es a partir de la detecció dels aspectes de més incidència és quan es fa la selecció de continguts, tasques i competències bàsiques per a elaborar   targetes (+B), per després passar al disseny de taules o de taulers +3B o d’auques de fotos o programes orals +3B.

Quins són els passos mentals per aprendre la Dinàmica Mental Cooperativa:

Són vuit passos.

1.- ENS MOVEM AL RITME DE LA SARDANA I LLEGIM LES CARTES.

Material: un joc de cartes qualsevol. Que tinguin quelcom a llegir siguin imatges o nombres.

A)    LA SARDANA      ACONSEGUIR L’AGILITAT EN EL RITME DELS PASSOS

Joc dels ritmes (la metàfora de la sardana). En aquest pas es tracta d’aprendre el ritme de repartir cartes o fitxes amb agilitat i el ritme amb  la música de la sardana de fons. Per això a aquest pas li denominem el pas de la sardana. Cada jugador/a fa tres tombs repartint una carta per joc. Quan ha fet tres tombs es diu que ha fet un torn i passa el joc de cartes al de la seva esquerra que farà una altra repartició de 3 x 3 i així fins al tercer jugador/a. Quan ja es pot fer una partida completa que vol dir tres torns per tres tombs amb ritme. Vol dir que aquest pas ja el tenim superat.

Foto: Moure les cartes al ritme de les sardanes.

B)  JOC DE LLEGIR LES CARTES        MOURE I LLEGIR LES CARTES

Les cartes que hem apres el ritme les utilitzem en aquesta fase en que l’altra llegeix el nom de la carta. Si l’encerta se la queda. En cas contrari passa al del costat i si l’encerta se la queda. Al final sumem les cartes que hem guanyat tots a nivell personal i sumant tots/totes els/les jugadors/res.

Foto: Moure les peces en una gran varietat de jocs sobre continguts curriculars i de competències bàsiques sobre la coordinada cartesiana i en nombres sencers i les cartes en el tractament de les fraccions. Aquest és el pas 4 que veurem més endavant.

2.- JUGUEM A LES CARTES DELS SABERS.

CONSISTEIX EN TARGETES (+B) QUE NOSALTRES CONSTRUÏM.-  FEM NOSALTRES MATEIXOS/ES LES TARGETES (+B)

Pas mental (2) dels escrits (cartes). Agafem folis i els retallem a 1/8 fraccions. Denominades “cartes o targetes + B”. En aquestes cartes B escrivim en una cara les preguntes i a l’altra les respostes. Podem reduir el foli a 1/4 i doblegar-les en una cara posar les preguntes i a l’altra les respostes i a les dues de l’interior: els mapes de la ment i el recurs mnemotècnic d’ajuda per a recordar. El/la jugador/a aquí ja pot jugar sol, en parelles i preparar-se a jugar al 3B en trío.

Es a partir de qualsevol tasca curricular que l’alumne/a es bloqueja, passem al disseny del tauler de joc o disseny de taula i comencem a treballar els continguts fent afirmacions , que després es faran preguntes i respostes.

La tasca del Monitoratge en 3B és vetllar per a que els grups juguin. La tasca del COAS en 3B és ajudar a la construcció de material +B per a dur a terme les partides.

Fins aquí la dinamització coordinadora dels equips de joc és pot fer per un/a monitor/a.

3.- SABER MOURE LES PECES COM TAMBÉ FEM A L’ESCACS.-

Si volem ensenyar a jugar als escacs, primer hem de saber moure les peces i després aprendre estratègies i jugades.

Metafòricament jugar al  003B+ADN també hem d’aprendre MOVEM LES PECES COM L’ESCACS però les peces poden moure’s d’altra forma sempre al voltant del centre d’interès que tinguem.

Els principals centres d’interès són:

LES COORDENADES CARTESIANES

LES FRACCIONS

LES SÍL·LABES TÒNIQUES I SABER SI VAN AMB TILDE O NO

Aquí es tracta d’arreplegar tota classe de jocs de taula i de tauler.

Pas mental (3) dels moviments (escacs).

Aquí amb el ritme anterior aprenem els moviments de les cartes, daus, 3B+Cartes, fitxes de domino, de parxis ..etc .

Fem tastets de jugades amb dominos per a  col·locar una fitxa dins de les coordenades cartesianes  +, -, a partir de dos tipus de daus un que marca si el nombre és positiu o negatiu i l’altra el número que s’ha de moure la fitxa en la línia cartesiana.

També podem fer jugades amb les cartes per a fer fraccions. Etc.  Vegeu foto de dalt. S’usen cartes, dòminos, fitxes etc.

Aquí ja es precisa la coordinació dinamitzadora per un/a COAS . De l’Arbitratge al Monitoratge, ara s’ha de saber interpretar on hi ha la dificultat i dissenyar un joc que serveixi per a superar la barrera mental.

És aquí important tenir fitxes, daus, cubilets, etc. Per això és important la campanya REUTILITZEM jocs de taula i de tauler usats.

 

Foto: Cartes sobre calcul mental. Cal sumar o restar hores, minuts i segons i calcular les hores, minuts i segons

4.- PASSA LA TEVA PILOTA AMB LES AUQUES DE FOTOS DE LA METÀFORA FUTBOL.

Pas mental (4) de passar la pilota (la paraula) (futbol). En aquest nou pas, tot dominant els altres tres anteriors. Es tracta ara de jugar amb el torn de paraula i en l’expressió oral. Aquest nivell oral és més abstracte, més formal i menys sensorial. per això ara ja estem preparats a jugar amb la paraula oral i passar el torn com si fos una pilota. Quan un per distracció per el torn per no usar la paraula de forma adequada li diem “gol”.  “Gol i perds el joc”

En aquest pas ens trobem que es poden construir auques de fotos, taulers amb fotos de parxisos sobre continguts locals, sobre mapes mentals, mapes conceptuals i mapes decisoris. Amb fotos tenim les auques de fotos 3B. Que es confecciona com un tauler que per mitjà d’un dau i un cubilet es mouen tres fitxes entre tres jugadors/es de forma col.lectiva. Així la gent a l’acte col.lectiu participa identificant les fotos casella. Aquí cal dominar la foto, el vídeo curt i la gravació oral digital . Es ideal dins d’un club en família els pares/mares aprenen o els germans més grans a confeccionar aquest material digital en visites, excursions, actes, festes, esdeveniments, etc. Aquí el COAS en 3B és qui dinamitza l’aprenentatge dels mateixos jugadors/es en l’elaboració d’idees i en la seva factoria de materials digitals.

Exemple d’auques de fotos sobre la Vilella Alta i sobre Riudecanyes.

 

Foto: Són les auques de fotos sobre l’estudi local de la Vilella Alta del pintor Ramon Viñas i sobre el Dit de Riudecanyes, és el dit que es guarda com a relíquia a l’església de Riudecanyes , un poble on els seus carrers porten els dies de la setmana. Què devia fer de bé aquest home que s’ha conservat el seu dit més de cinc-cents anys a aquesta església? El dit de Riudecanyes és de Frai Pere Perelló el qual segons uns textos d’Eduard  Toda diu que era fill de Cabacés (El Priorat), aleshores Baronia de Cabacés.

5.- PLANIFIQUEM UN PARTIT COM UNA EXCURSIÓ.-

Pas mental (5) de plantejar una excursió (projecte, caminada i destí). Dominat els 4 anteriors passos ara entrem en el nucli de les idees i de les iniciatives en la resolució de conflictes, de problemes i de la conscienciació en els processos d’aprendre a aprendre.

Foto: Projecte el poema de Cabacés. L’autor és Miquel Montagud, professor de l’escola de treball i del col·legi de sant Josep que al jubilar-se es va quedar a viure a Cabacés. El poble li té dedicat el museu municipal sobre les seves pintures. On pots trobar el seu poema dedicat al poble de Cabacés que va escriure abans de morir. En la foto el seu exalumne recordant al seu professor l’any 1965. I un jugador corresponsal el grava oralment per a emetre l’escena dins d’un programa de ràdio de les Ràdios Cooperis.

6.- CONSTRUÏM UN CASTELL HUMÀ DELS SABERS. ASSAJOS DEL CASTELL 3B-

FEM CASTELLS DEL +3B

Pas mental (6) de l’assaig col.lectiu del coèxit (castell humà). Dominant els cinc passos anteriors ja podem jugar amb la màxima polaritat d’heterogeneitat i en el coexistisme fent +3B.Cims, +3B.Cisa, +3B. Aplecs etc…

Es diu amb el + davant del 3B o sense +. Exemple 3B.Cims, 3B.Cisa i 3B.Aplecs

AQUÍ ES CULMINA AMB L’ESCENIFICACIÓ I EXHIBICIÓ PÚBLICA DEL COÈXIT I DEL VALOR DELS SABERS CONÈIXER, FER PROPOSAR I APOSTAR AMB AJUDES ALS DEMÉS. I SEMPRE APRENENT MILLOR.

LES ESCENES DEL +3B

Pas mental (7) és la valoració de l’impacte , també hi pot dur a terme una escenificació pública i col.lectiva de les competències bàsiques (teatre). Organitzarem un concurs públic, col.lectiu i amb l’espectacularitat d’escenes de coexistisme col.lectiu amb premis i/o reconeixements socials honorífics i afectius.

I FINALMENT EL PAS MENTAL VUIT ÉS UNA VALORACIÓ GLOBAL DELS SET PASSOS ANTERIORS I L’ELABORACIÓ D’UN INFORME, PONÈNCIA O D’UN BLOC, PÀGINA O ARTICLE PER PART DEL CLUB 3B ORGANITZADOR.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *