07.- Oficina digital.-

L’Oficina del +3B Club Catalunya i de la +3B.Federació de Clubs de Catalunya

Ara pots:

A.- Per a jugar:

Per visitar un +3B.Club

Per apuntar-se com alumne/a de l’escola +3B Club

Per fitxar com a jugador/a

B.- Per a competir:

Per a fitxar en joc de competició

Per a constituir i reconèixer un club +3B sigui de família  o de colla de joves

C.- Per a formar-se en rols i obtenir títols.-

Per a matricular-se al curs d’àrbitratge +3B

Per a matricular-se al curs de monitoratge +3B

Per a matricular-se al curs de COAS +3B

Per a matricular-se en un curs de Docents en +3B

D.- Per a investigar, coformar-se en estudis superiors o/i per a exercir el voluntariat

Per a dur a terme el pràcticum d’un/a estudiant universitàri/a

Per a exercir el voluntariat en +3B

Per a plans d’aprenentatge servei d’estudiants universitaris.

Per a estudiar el Màster en +3B

Adreçar-se a  info@coperis.cat

 

Eines administratives:

1.- Consultes

2.- Fitxa d’aprenent, de jugador/a, d’estudiant, de cooperant,…

Nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon fixe, Núm. de DNI a efectes d’emetre certificat i/o títols acreditatius.

3.- En el cas de projectes d’investigació dels efectes del +3B en les famílies i en l’alumnat.-

Proposta de contracte. Autoritzacions de fotos i gravacions a efectes d’investigació i difusió cultural.

Garantia de confidencialitat de les dades persones.

Dades inicials: Edat. Nivell acadèmic. Notes acadèmiques. Conducta. Actitud en els estudis. Qui vindrà de pare/ mare/ altre familiar bastida?. Qui ajuda a casa a dur a terme les tasques escolars. Resultats de proves de CB. Tests

3.1.- Fitxa

Fitxa de jugadors/es en família (pinya +3B).

Això pot derivar a nivell de taller o fora d’ella a la fitxa de colla d’amics i/o amigues (colla +3B).

3.2.- Qüestionaris:

I.- Qüestionari inicial d’aspirants.

Control inicial +3B.-

1.- Com t’has assabentat del +3B?

2.- Quines expectatives tens del +3B?

3.- Qui ajuda a  casa, amb la colla d’amics/amigues i de la família, en les tasques escolars a casa?.

II.- Observació inicial:

1.- Observacions del comportament inicial i la seva evolució del pare/mare bastida acompanyant.

2.- Observacions del llibre de text, quaderns, altres produccions que té a l’inici l’alumne/a

 

II.- En el desenvolupament del projecte +Famílies+ 3B .-           Control del procés +3B.-

1.- Quins recursos està elaborant ?

Recursos.- Elaborar cartes +B o taulers, o taules +B. Recollida de notes de camp. D’anècdotes. Construcció de materials curriculars i didàctics.

2.- Quina consciència té de les condicions de l’aprenentatge?

Conscienciació.- Qüestionaris per ajudar a conèixer la família les condicions de l’aprenentatge a casa, els estils d’aprenentatge del seu fill i filla, els ajuts per ajudar a planificar l’estudi i l’aprenentatge a casa en família.

3.- Quines proves podem recollir?

Recull de proves de produccions, fotografies, gravacions, vídeo curts que evidenciin progressos en la iniciativa, en l’autonomia, en l’agilitat de les dinàmiques de rols, en les produccions dels jugadors/es, etc

III.- Qüestionari final dels aspirants.-

Control sumatiu final del procés +3B

En l’avaluació final després de les 8 -10 sessions o les 16-20 hores d’aprenentatge +3B , aplicació del +3B i de joc en el 003B+ADN de la DMC.-

a.- Qüestionari de satisfacció.

Conjunt de qüestions finals per a respondre les persones usuàries del servei:

1.- Qüestionaris per als pares/mares i la família. Satisfacció de tots els membres de la família vinguin o no al taller. Implicació en les tasques a casa sigui el pare/mare que ve als tallers o el que no ve.

Sobre les sessions

Sobre les reflexions

Sobre les visites de persones i els seus projectes

2.-  Qüestionaris de satisfacció per al pare/mare que acompanya al seu fill/a al taller +3B . Valoració del contracte del fill/a com a jugador/a i del pare/mare com a cooperant bastida, en procés d’autonomia de l’aprenentatge del seu fill/a.

3.- Qüestionaris per a la apreciació de canvis sobre el sociograma a casa, amb la colla d’amics/amigues i de la família.

4.- Valoració de les noves proves de CB/s, de qüestionaris sobre aspectes psicopedagògics, proves Piagetanes i tests que apreciïn canvis des de la posició inicial i la final

5.- Contrastació amb les notes acadèmiques i altres dades de l’agenda de l’alumne/a

b.- Observacions sumatives amb guions de preguntes per a la persona agent observadora del servei i qüestionari de satisfacció dels agents cooperants:

1.- Observacions del comportament inicial i la seva evolució del pare/mare acompanyant. Canvis que s’observen a l’inici i al final. Amb proves de fotos digitals

2.- Observacions del llibre de text, quaderns, altres produccions finals. Amb proves de fotos digitals o gravacions orals o vídeo curts

 

Tenim problemes busquem solucions. Tenim 9 hipòtesis busquem respostes satisfactòries.-

1.- El 3B m’ha ajudat a entendre millor el sociogramama, l’aprengrama (les condicions de l’estudi, de la motivació, de l’horari, de l’organització, de saber on es cometen els errors, on cal incidir més en les matèries..), l’estilgrama de l’aprenentatge del meu fill/a . A més del meu fill i filla el meu propi estil i m’ha ajudat a assolir avui els meus aprenentatges escolars.

2.- Ajuda a què els pares/mares aprenguin a tenir més autonomia i els fills no depenguin de l’ajuda dels seus pares/mares. En el qüestionari hi ha d’haver preguntes com per mitjà del +3B notes que el teu fill i filla apren més sol/a i no demana tant l’ajuda? Comença a treballar ell/a sol/a sense que tu estiguis acompanyant?

3.- Jugar al 3B millora l’autonomia dels aprenentatges dels seus fills/es. Has notat més interès? El teu fill/a ha começat a treballar sol/a?

4.- Jugar al 3B motiva més als fills/es per l’aprenentatge en general. Veus una actitud més positiva cap a l’aprenentatge? El professorat/els mestres han notat un canvi d’actitud a l’escola/ institut?

5.- Quines condicions demana als 3B a les famílies que ara no tenen en compte. Amb el 3B han aparegut qüestions que abans no teniem en compte per exemple l’ús de materials, dels espais, augmenta el juguem junts, ho apliquem en sortides en família, en visites a museus o exposicions?..

6.- Quines implicacions tindran sobre el professorat i les matèries a l’hora de facilitar el 3B en les tasques a casa. Es necessita saber les preguntes i les respostes? Es fa més evident que exigirà el professorat en l’avaluació de les competències bàsiques?

7.- El taller i jugar al 3B ajuda a recordar i també a aprendre les competències bàsiques dels pares/mares. Amb el +3B he repassat, he recordat, he entès coses que sabia i que ara entenc millor?

8.- Tenim casos que amb altres alternatives no sigui necessària la medicació de l’alumnat. Per exemple Coaching, etc. Tenim casos que amb la implicació de la família ha estat possible prescindir de la medicació.

Preguntes a professorat, a professionals del CSMIJ i a les famílies. Per exemple. CSMIJ. Tenim casos que es medicaven i han deixat de medicar-se? Té un paper la família i les seves relacions en deixar de medicar-se?

9.- Podrem detectar addiccions al joc lliure digital i d’internet. Hi ha incidència entre rendiment acadèmic, rendiment en el joc +3B i temps en jocs lliures digitals. Aquí les preguntes haurien d’anar indicades cap els temps de dedicació, el resultat de notes i la capacitat de mantenir un horari.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *