Autoria: Ainhoa Pardo, Júlia Cardona i Clàudia Rutes 

Aquest treball està format per quatre grans apartats. Un primer on parlem de la ment de l’assassí, un segon on analitzem l’escena del crim, un tercer on expliquem el procés que  se segueix per poder determinar la causa de la mort i un últim on ho posem tot en pràctica. 

En l’apartat de psicologia, ens centrem en el perquè dels actes dels assassins, quina  motivació hi ha darrere de la seva manera d’actuar i, a grans trets,  quins tipus de delinqüents podem  diferenciar.

També parlem de l’escena del crim des del punt de vista dels investigadors. Els mètodes  de preservació de la zona i la tasca que fan els perits, per tal de dur a terme la inspecció  ocular. En aquest apartat ens centrem en el reconeixement i la recollida de les proves  obtingudes. Tractem l’estudi i la relació d’empremtes dactilars, a partir de les seves  propietats i dels sistemes informàtics. Pel que fa a l’estudi dels pèls, la tricologia, aprenem a diferenciar-los segons les característiques de l’individu. I, a més, parlem de la  serologia forense, tan biològicament com el càlcul físic de les taques de sang. 

Hi ha un tercer apartat el qual expliquem la medicina forense. Aquí veiem el material  que es necessita per poder fer una autòpsia i les diferents proves que s’han de realitzar per poder arribar a descobrir la causa de la mort del cadàver. 

Realitzem pràctiques que es fan durant la investigació d’un assassinat i, finalment, s’identifiquen els errors clau que cal evitar perquè el crim sigui perfecte i no es pugui  resoldre.

Tutoria: Laia Faidella LLaquet