Apadrinament lector

Aquesta setmana em posat en marxa un projecte de treball cooperatiu que posa en contacte un alumne/a de 6è (padrí/na) amb un altre de 1r (fillol/a), amb la finalitat de:

 Millorar el nivell lector dels alumnes de Primer
 Motivar el gust per la lectura.
 Prendre el compromís d’ajuda i de cooperació.
 Aprendre habilitats referides a la comprensió lectora.
 Millorar l’autoestima i la convivència.

Les tutores de 1r i 6è aparellen als nens segons la seva actitud i capacitat. Els alumnes de Sisè adquireixen el compromís de fer de padrins per a tot el curs i faran un acte de responsabilitat envers els petits. Firmen un contracte de compromís.

Diferents situacions i possibles activitats que es poden portar a terme:

– El padrí llegeix i fa de model.
– El fillol llegeix i el padrí escolta.
– El padrí fa preguntes sobre la lectura.
– El padrí explica el significat del text llegit.
– Els fillols llegeixen poemes.
– Lectura d’un còmic.
– El padrí explica al fillol el llibre que ha llegit.
– El fillol explica al padrí un llibre que ha llegit.
– El fillol explica fitxes preparades per la tutora ( activitat de classe).
– El fillol llegeix una producció escrita pel padrí ( conte, descripció…)
– El fillol llegeix una producció pròpia.
– El fillol fa un dibuix sobre la lectura que ha fet.
– El padrí explica les paraules de difícil comprensió.

En aquestes fotografies podeu veure les parelles lectores :