Jornades

Anualment se celebra la Jornada de la Xarxa CB amb el doble objectiu de compartir i difondre les experiències dels 600 centres que actualment formen part de la Xarxa CB.