Com organitzar els alumnes en un treball per projectes?

Sala de conferències de les Cotxeres de Sants
Moderador/a Marc Beltran (Coordinador Xarxa Cb)
Expert David Duran Gisbert (UAB)
1 Escola Àngels Guimerà Balaguer Aida Contreras
2 Escola El Vinyet Solsona Raquel Tarrés
3 Institut Joan Solà Torrefarrera Ester Llovera
4 Institut Narcís Monturiol Figueres Llum Salvo

Les activitats/tasques són de resolució individual, en parelles, petits grups, grups cooperatius? Com es formen els grups (heterogeneïtat, autogestió, intervenció del professorat en la definició dels grups…) Fem grups d’experts? Quin és el rol de l’aprenent? Quin és el grau d’autonomia, implicació i decisió dels alumnes? Com s’autogestionen els grups: assignació de rols, definició de les tasques i temporització…? Quins espais crearem per compartir el procés, els dubtes, intercanviar idees i coneixements entre els grups, fer xarxes de coneixements perquè no es perdin en l’activitat, revisar els objectius inicials…? Quins espais crearem per fer posades en comú: contrastar idees, resoldre problemes, reflexionar, prendre decisions per avançar, auto i coavaluar-se…