Com avaluar els aprenentatges en un treball per projectes?

Auditori de les Cotxeres de Sants
Moderador/a Francesc Segura (Coordinador Xarxa Cb)
Experta Neus Sanmartí i Puig (UAB)
1 Escola Les Roques Blaves Esparreguera Empar González
2 Escola Àngels Garriga Barcelona Elena Alquézar
3 Institut Manresa Sis Manresa Guillem Vendranas
4 Institut Vall de Llémena Sant Gregori Neus Heras

Com avaluem la realització del projecte (procés) i el producte final? Com plantegem l’avaluació formativa? Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte? Usem la carpeta d’aprenentatge com a recurs d’avaluació? Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? A través de quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges? Com avaluem el treball en equip? Com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip? Es plantegen activitats conclusives perquè els aprenents reconstrueixin el seu procés o recorregut: “on era a l’inici i on sóc ara”? Com emplenem els informes d’avaluació? Com plantegem la qualificació del projecte / versus qualificació de la matèria/es? Per a què serveix aquesta qualificació? Podem negociar amb cada alumne el significat de la nota, dins el seu procés personal d’aprenentatge? …