Guanyador de l’escola a l’Expo miner

Resultat d'imatges de expo miner

L’alumne de 3rA Miguel Angel Iglesias ha guanyat un concurs de dibuix organitzat per la prestigiosa mostra de minerals realitzada a Barcelona Expo Miner. El seu premi l’ha volgut compartir amb els alumnes de la seva classe que han pogut veure la fantàstica caixa de minerals que li han regalat. Gràcies al dibuix del Miguel Angel l’escola com a premi disposarà d’un microscopi per l’aula de Ciències per seguir observant el nostre entorn d’una manera més precisa.

Enhorabona Miguel Angel !!!!!!!!

PROCÈS FÍSIC O QUIMIC? (5è curs)

Hem fet diferents barreges i hem observat i anotat que passava en cada cas:

  • Aigua i sal
  • Aigua i bicarbonat
  • Vinagre i sal
  • Vinagre i bicarbonat
  • Llet i aigua
  • Llet i vinagre

A la barreja de vinagre i bicarbonat hem vist que sortien bombolletes (gas) i a la barreja de la llet amb el vinagre hem observat que es formaven uns petits grumulls ( sòlid). A  la resta no ha passat res.

Així doncs:

Els canvis físics es caracteritzen perquè no modifiquen la naturalesa de la substància i en canvi, els canvis químics sí que modifiquen la naturalesa de les substàncies de manera que se’n formen de noves amb propietats diferents.
Per exemple, els canvis d’estat de l’aigua són exemples de canvis físics ja que tant el gel, com l’aigua líquida com el vapor són la mateixa molècula d’aigua i podem tornar a l’estat inicial fàcilment (canvis reversibles). També són exemples de canvis físics les mescles, les dissolucions i la separació de substàncies en mescles o dissolucions.
En canvi, en els canvis químics desapareixen unes substàncies i se’n creen altres de noves amb propietats molt diferents. Aquest procés s’anomena reacció química: una o més substàncies, anomenades reactius, es transformen en una o més substàncies amb propietats diferents, anomenades productes. Aquest procés és difícilment reversible.

LA MATÈRIA I ELS MATERIALS (6è)

Els elements químics són substàncies pures que no es poden descompondré en una altra substància pura més senzilla mitjançant mètodes químics.

Es coneixen 118 elements químics diferents, dels quals 90 són naturals, i la resta generats artificialment. Cada element es representa per un símbol d’una o dues lletres. Els elements químics se solen classificar mitjançant la taula periòdica.

Un compost químic és una substància pura formada per dos o més elements químics i que pot descompondre’s en aquests per mètodes químics apropiats.

Els composts, igual que les mescles, estan constituïts per dos o més elements químics diferents, però es diferencien essencialment d’aquestes en els següents aspectes:

  1. Els components de les mescles poden separar-se per medis físics (filtraciódecantaciódestil·lació,…), però els constituents dels composts, no.
  2. Les mescles tenen les propietats dels seus components, però els composts posseeixen les seves propietats específiques corresponents.
  3. Les mescles poden existir en qualsevol proporció mentre que els composts es formen a partir dels elements químics en proporció invariable
  4. La formació o descomposició d’un compost químic va sempre unida a un despreniment o absorció de calor, mentre que per a una mescla l’efecte calorífic és nul o en tot cas, molt petit.

taulaperiodica