Què és?

Aula de ciències amb suport TIC a educació infantil i primària: característiques

Què és l’ Aula de Ciències ?

És un entorn d‘ aprenentatge destinat a facilitar l’actualització científica i didàctica de les ciències, a les escoles d‘ Educació Infantil i Primària. La dotació comprèn diversos recursos materials, per a utilitzar dins i fora de l’aula, tant els d’ús quotidià com els específics de laboratori i eines TIC.

Per a què l’ Aula de Ciències?

Per a:

 • Donar resposta a les necessitats d’educació científica de la societat actual.
 • Integrar la idea de construcció dels propis aprenentatges, des de l’àrea de les Ciències.
 • Treballar les Ciències des d’una perspectiva on el PENSAR, FER i COMUNICAR, esdevingui un procediment metacognitiu habitual, per l’alumnat.

Quina proposta de treball hi ha darrera de l’Aula de Ciències?

“ Desenvolupar la capacitat dels escolars d’utilitzar el coneixement científic per a identificar preguntes i obtenir conclusions, a partir d’evidències, amb la finalitat de prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix “. (OCDEC 2000)

Com ?

 • Acompanyant l’alumnat en l’evolució de les seves idees, sobre els fets i fenòmens de l’entorn, per aproximar-los a les idees de la Ciència.
 • Vinculant el pensament científic a:

– la solució de problemes
– al desenvolupament de la curiositat,
– a fer preguntes,a indagar…

 • Afavorint processos d’aprenentatges globals, en la mesura que generen interrelacions, entre diverses àrees de treball.
 • Diversificant les metodologies de treball.
 • Passant del fer experiments (saber fer coses) a fer treball experimental amb tot tipus de materials (saber per què es fa i integrar-ho a la pròpia vida) implementant les TIC, on i quan convingui.
 • Propiciant una organització d’aula que permeti la interacció del grup, el treball cooperatiu i el treball autònom individual.
 • Realitzant treball experimental que permeti desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge significatius des de l’Educació Infantil.

Què implica el treball amb les noves tecnologies?

 • Integrar els mètodes i eines de treball pròpies de l’activitat científica actual al treball de l’aula.
 • Utilitzar les TIC per a realitzar activitats habituals de ciències, tant dins com fora de l’aula.
 • Oferir la possibilitat de realitzar noves preguntes.
 • Ampliar la manera de mirar, d’obtenir i de manipular dades i imatges.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències.
 • Contribuir a la millora de la motivació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *