Després

Les activitats a realitzar després de la celebració de Carnestoltes es duran a terme en varies sessions:

  • 1a. sessió:

En gran grup i mirant la PDI, cercarem les fotos que vam fer durant la rua  i així escollirem les que més ens agradin. Després, la mestra les passarà a les tauletes i l’alumnat, per parelles faran un  muntatge fotogràfic amb l’aplicació Pic Collage

  • 2a. sessió:

Quan és l’hora de treballar als racons, la parella que esculli la taula de llum anirà a vestir la silueta amb les diferents disfresses. 

Seguint amb els racons, al racó de Beebot els 4 nens o nenes que hi hagi hauran de realitzar el circuit fins arribar a la botiga per comprar els complements per confeccionar una disfressa. Per a això farem servir una estora en blanc, sol marcada amb les caselles de 15×15 cm, i la botiga serà un quadre de cartolina, també de 15×15 cm, fet per la mestra amb el rètol botiga. Llavors cada nen o nena sortirà d’un punt de la estora marcat per la mestra però l’arribada serà diferent per a cadascun d’ells ja que la mestra el canviarà per a cada nen/a.

[youtube]https://youtu.be/-j0BYBxvCKg[/youtube]