Els nostres productes finals

El projecte ha estat molt intens i molt interessant. Una experiència realment enriquidora per als alumnes, per als docents i per a tota la comunitat educativa.

I un cop finalitzat, ens sentim molt  orgullosos de poder compartir els productes finals del nostre projecte “3019: Millorem el present des del futur“.

Els guanyadors han estat els següents:

Fase investigació:

 • Àmbit científic: equip base 3
 • Àmbit socials: equip base 4
 • Àmbit comunicació: equip base 1

Fase resolució: Productes finals

 • Equip base 1

 

Gaudiu-ne!

Com hem avaluat el projecte?

L’avaluació ha format part de la vida de l’aula. S’han compartit els criteris d’avaluació des de l’inici del projecte.

Diàriament els alumnes han emplenat el seu diari d’autoavaluació per tal de fer judicis sobre el desenvolupament del projecte i proposar millores. Les interaccions dialògiques que s’han establert entre els docents i els alumnes ens han servit per intercanviar informació, reflexionar de forma compartida i prendre decisions encaminades a optimitzar el procés d’aprenentatge.

El darrer dia del projecte s’ha fet una presentació de tota la feina feta: resultats de la fase d’investigació i productes finals. Hem tingut alumnes d’altres cursos com a convidats per fer més versemblant la presentació de cada partit i el seu programa electoral.

La tria del partit guanyador s’ha dut a terme entre tots els assistents, amb la intenció de fer l’avaluació final més el més participativa possible i, conseqüentment, que els seus resultats siguin més significatius i potenciïn els aprenentatges, així com l’empoderament de tots els participants.

 

Projecte 3019: Què estan aprenent els nostres alumnes?

Ja hem arribat a l’equador del projecte “3019: Millorem el present des del futur”.

Els equips d’experts ja han dut a terme la fase d’investigació. Després de contrastar cada parella les seves troballes amb la resta del mateix àmbit i fetes les correccions oportunes, cada expert ha retornat al seu equip base.

Ara els equips base ja estan elaborant els productes finals: programa electoral, cartells publicitaris amb el lema del partit, logo i cançó de campanya.

I què han  après els nostres alumnes? Algunes de les seves respostes són:

“Ser crític vers la problemàtica del món actual”, “Ser millor company, organitzar-me i saber investigar en equip”, “D’una pluja d’idees, decidir en grup quines farem i aprendre a desenvolupar-les”. “Fer-me conscient del que sóc capaç de fer”

Projecte 3019. Com treballem de manera cooperativa.

Avui ha estat el segon dia del projecte.  Som a la fase d’indagació i tots els alumnes estan treballant de valent.

Per tal d’aconseguir que els resultats de la investigació i productes finals siguin un èxit, partim del mètode de treball col.laboratiu Jigsaw II o Puzle (fase d’investigació) i Learning together (fase resolució)

El desenvolupament del projecte tindrà diferents moments:

 • Ahir vam definir els equips base del projecte.
 • Seguidament, cada membre de l’equip base va decidir sobre quin àmbit volia esdevenir expert: notícies sobre l’àmbit científic, comunicatiu o socials.
 • Entre ahir i avui, els equips d’experts han hagut de resoldre les preguntes de les notícies del seu àmbit.
  • Primer s’han organitzat per parelles per parelles, per facilitar la feina d’indagació.
  • Quan han tingut la feina quasi enllestida, s’han reunit tots els membres de cada equip d’experts per contrastar el que havien trobat i acabar de tancar la investigació.
  • Demà, cada expert tancarà aquesta fase d’investigació revisant i millorant la feina feta.
 • Acabada la fase d’indagació, els experts tornaran  al seu respectiu equip base. Explicaran el que han confeccionat, entre tots acabaran de tancar el power de la fase d’investigació i l’enviaran als professors. 
 • Seguidament, cada equip base haurà d’elaborar els productes finals del projecte. Aquí ja treballaran tots junts, buscant una interacció i interdependència positiva.

Comencem el projecte “3019: millorem el futur des del present”

Els nostres alumnes del GESO del CFA Rius i Taulet han començat el nou projecte “3019: millorem el present des del futur”. 

Com a tret de sortida i motivació vers el projecte, se’ls ha presentat un vídeo on alguns habitants del 3019 els han  explicat en quina situació es troben al 3019

[youtube]https://youtu.be/1tD41Rd1fTA[/youtube]

També han rebut el darrer exemplar del diari “El Clandestí” per entendre què està passant en el futur.

El clandesti final

A partir d’aquí hauran d’INVESTIGAR què està passant al 2019 per haver arribat a un futur tan catastròfic
Seguidament passarem a la fase de resolució, on hauran d’elaborar els següents PRODUCTES FINALS: aprofitant que estem en campanya electoral, crearan els seus propis partits polítics amb els corresponents programes electorals on hi figurin propostes de canvi; faran el logo, la cançó i els cartells de campanya.
El projecte acabarà amb una sessió de presentació de tots els programes electorals i entre tots triarem el millor partit.
Seran uns dies molt intensos, però estem convençuts que l’experiència serà molt gratificant i que tots acabarem havent après molt.