Institut Vilamajor. Metodologia.

EL DECÀLEG DE L’ESPAI TUTORIA

Projecció. Els projectes de l’espai tutoria comporten l’elaboració d’un producte final que transcendeixi els límits de l’aula (un esmorzar solidari, una obra de teatre, una exposició, una parada de mercat solidària… ) i arribi a la resta de la comunitat educativa sempre que sigui possible.

 

Inclusivitat. Les activitats a l’aula impliquen a tot l’alumnat independentment del seu ritme d’aprenentatge.

Centrat en problemes de l’alumnat. Projecte Internet Segura com a cas paradigmàtic. Diversos projectes sorgeixen de l’observació dels dubtes, dificultats o problemes de l’alumnat.

Actiu. L’alumnat participa en la creació de coneixement a través de compartir les seves experiències, recercar la informació, extreure conclusions de la realitat que l’envolta, comunicant i compartint el coneixement amb la resta de la comunitat educativa o intercanviant experiències amb alumnat d’altres nivells. L’alumne no és un receptor passiu d’informació.

Competencial. Tant en l’avaluació com en la programació. L’espai tutoria assumeix les competències pròpies de Cultura i Valors Ètics, les de l’Àmbit Personal i Social (totes només per aquest curs) i algunes de l’àmbit digital. S’empra la co-avaluació i l’autoavaluació mitjançant rúbriques.

Implicació i col·laboració d’agents externs com Entitats Locals, Escoles de Primària, biblioteca SAV, Ajuntaments, famílies,  Mossos d’esquadra,  Proactiva Open Arms, Arrels …

 

Institut Vilamajor. Planificació. Projecte Solidaritat

Espai Tutoria. Projecte Solidaritat

El projecte Solidaritat sorgeix arran d’una xerrada que la ONG Open Arms va portar a terme el curs passat al nostre institut per l’alumnat de 2n d’ESO. L’experiència va ser tan positiva que ens va fer plantejar la possibilitat d’elaborar un projecte amb més cos durant aquest curs entorn les ONG’s, associacions o entitats que porten a terme accions de solidaritat aquí, o arreu del món.

Els objectius d’aprenentatge que ens hem proposat són:

 • Conèixer diferents experiències en l’àmbit de la solidaritat: ONG’s, Associacions, Entitats, voluntariat.
 • Valorar la importància de la seva feina.
 • Reflexionar sobre la necessitat d’exercir una ciutadania  responsable i participativa.
 • Potenciar l’esperit crític i de debat davant les desigualtat socials.
 • Aprendre a estructurar, donar contingut, documentar, referenciar i difondre un projecte.
 • Millorar el nivell de competència en el treball col·laboratiu. Responsabilitzar-se de les tasques associades al rol dins d’un equip de treball i gestionar el temps de forma eficient.
 • Dur a la pràctica els coneixements del correu electrònic formal treballats prèviament a l’assignatura de Llengua Catalana.

 

Partint dels objectius esmentats s’han planificat les següents activitats d’aprenentatge:

 • Una sessió inicial introductòria sobre el concepte d’ONG per tal de recollir coneixements previs, experiències i/o opinions sobre el tema del nou projecte.
 • Una xerrada a tot l’alumnat per part de voluntaris d’Open Arms.
 • Diverses sessions de treball en grup per:
 • Elaborar una presentació oral entorn d’una ONG, associació o entitat escollida.
 • Elaborar i enviar un correu electrònic formal per sol·licitar informació o preguntar dubtes.
 • Elaborar un cartell informatiu per penjar-lo, posteriorment, als passadissos del centre i fer-ne una exposició.
 • I per posar el punt final, un esmorzar solidari amb l’objectiu de recaptar diners i destinar-los a la ONG Open Arms, en agraïment a la xerrada que gratuïtament ens fa cada any a l’institut.

 

Neus Vila, Cristina Pacheco i Esperança Roca

Institut Vilamajor. Planificació.

PROJECTE RÀDIO

El projecte Ràdio Ins Vilamajor s’està desenvolupat a les classes de 3 d’ESO, com a optativa, a l’Institut VIlamajor situat a Sant Pere de Vilamajor durant la 2a i 3a avaluació del curs 2018-2019. Aquest projecte es va començar a gestar el curs anterior per una iniciativa de la Biblioteca Municipal. El nostre centre educatiu va acceptar la proposta que engeguem ara, ja que és transversal, tot i que l’hem iniciat com a matèria optativa també tindrà incidència en altres matèries com ara, tutoria, català i socials. En tractar-se d’un mitjà de comunicació que arriba a tothom és un instrument motivador pels alumnes.

Equipament de Ràdio

D’acord amb el projecte educatiu del centre (PEC, 2016-2018) de l’Institut VIlamajor el centre vol : a) Impartir docència amb metodologies amb enfocament globalitzat per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge motivadores que desenvolupin l’aprenentatge competencial. b) Promoure la participació de tota la comunitat educativa en les activitats del centre.

Per tal de contribuir a fer possibles aquests dos objectius es proposa:

– aprofitar la voluntat i motivació dels professors que imparteix llengües i tutoria (2 hores a la setmana) per aprendre la pràctica radiofònica i poder així potenciar les seves activitats a l’aula com a docents.

– Una sessió inicial de dues hores (primera setmana de febrer 2019), formatiu i orientatiu, que ajudi a identificar els elements que cal tenir present alhora de fer ràdio a l’aula.

una sessió de dues hores (abril 2019), de seguiment, que facili la posada en comú de les dificultats i potencialitats de la posada en pràctica del mitjà periodístic.

una sessió de dues hores (juny 2019), de valoració, que permeti destacar els fruits obtinguts i els reptes a superar.

– Una sessió de cloenda al Patronat de SAV on poder emetre en directe i posar en pràctica les habilitats, els coneixements i els treballs realitzat per l’alumnat de 3r d’ESO que hagi fet ràdio, per mitjà de l’optativa i de les sessions dedicades a llengües i tutoria. Una jornada oberta a les famílies i al veïnat de Vilamajor.

– Entre les quatre sessions s’acompanyarà l’equip de docents (2 hores setmanals) en aquells aspectes que siguin necessaris per tal de superar les dificultats tècniques i metodològiques que comporta la proposta radiofònica a l’aula.

 

Antonio Angulo, Eva Cotet i Noèlia Aranda

Institut Vilamajor. Qui Som.

Ruta 2019

Continuem com en cursos anteriors afegint el treball per projectes, les metodologies globalitzadores, l’educació competencial en el dia a dia del Centre.

 

Continuem amb els projectes més rodats com l’Espai tutoria, Robòtica, Projecte de Lectura i Comunicació, Projecte de Geometria, 

 

 

Visita d’Open Arms al Centre en el marc del Projecte de Solidaritat dins l’Espai Tutoria.

 

 

També n’afegim de nous com el Projecte Ràdio. Una ràdio d’Institut feta per l’alumnat en col·laboració amb entitats locals.

Equip impulsor renovat. Fem rotacions en el professorat que passa per l’equip impulsor per tal d’obrir noves direccions per on expandir-nos en l’ús d’una metodologia centrada en els projectes.

 

 

 

L’Equip impulsor treballant en l’actualització del PAT.

 

 

L’Equip Directiu