Procés d’implementació del projecte

Som la classe de quart nivell de primària de l’escola Cinta Curto de Tortosa.

Apadrinem el nostre patrimoni

L’interès sobre el treball d’aquest projecte va sorgir a partir de l’apadrinament d’un element cultural i patrimonial, la Cucafera de Tortosa com a peça del folklore festiu, per part de l’escola i dintre del programa “Apadrinem el nostre patrimoni”.

Parteix del grup de quart de primària com a impulsor , per posteriorment fer-ne difusió i partícip a la resta de la comunitat educativa i que aquest coneixement sigui socialment rellevant.

Es presenta el programa al grup de quart, motivant-los envers l’apadrinament de la Cucafera per part de l’escola i la responsabilitat que implica com a nivell fer un treball de coneixement, participació i difusió a la comunitat.

Es parteix d’una activitat de motivació vinculada amb la festivitat de Carnaval, elaborant unes caretes ben originals i divertides.

Comencem el projecte, partint de preguntes que ens ajudaran a generar-ne de bones i que ens despertaran l’interès de treball.

Formulem BONES PREGUNTES… què en volem saber, de la Cucafera?

Per què la Cucafera és tan coneguda a Tortosa?

– Com és que la Cucafera és un element important del folklore tortosí?

– Per què hi ha cucaferes en altres llocs?

– Com és que la Cucafera és un personatge d’una llegenda?

– Per què la Cucafera viu amb els gegants?

Concretem i agrupem les preguntes.

Ens quedem amb la bona pregunta que engloba totes les altres:

COM ÉS QUE LA CUCAFERA ÉS UN ELEMENT IMPORTANT DEL FOLKLORE TORTOSÍ?

Dibuixem el logotip del projecte. Recordem… què és un bon logotip? Ho relacionem amb l’apadrinament que ha realitzat l’escola.

logos

cucafera_logo_bo (Copy)_

Es formen els  grups d’experts (heterogenis), partim de la definició de rols i s’escullen entre ells. Sempre recordant les responsabilitats explicitades en cadascun dels rols a l’hora de seleccionar-ne els components.

Partim del treball de la paraula “FOLKLORE” per determinar  la temàtica de treball a portar a terme. Es tenen en compte els seus interessos.

folklore

TEMÀTIQUES DE TREBALL I TASQUES A REALITZAR PELS GRUPS D’EXPERTS

text2mindmap

Es presenta la tasca i es defineix l’objectiu d’aprenentatge consensuat i compartit amb l’alumnat.

1.- Aprendre i seleccionar informació sobre la Cucafera i donar-la a conèixer als i les altres per mitjà d’un blog on s’hi contemplarà el llibre confegit.

Representa un repte real, ja que parteix d’un projecte de centre vinculat amb l’entorn proper. El treball en si, implica una tasca competencial amb una finalitat compartida.

Altres activitats realitzades: preparació d’una entrevista (sortida a l’Arxiu comarcal i al taller d’imatgeria popular) i d’una carta a l’Ajuntament sol·licitant la Cucafera per a la celebració de la Festa de la Primavera a l’escola (festa de la comunitat i la convivència).

S’estableixen coordinacions amb el CRP i sortides de proximitat (Arxiu Històric Comarcal i taller d’imatgeria popular “Calaix de Sastre”).

Arxiu Històric Comarcal

Calaix de Sastre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups d’experts treballaran a partir d’un portafolis digital on se’ls facilitaran recursos per tal d’anar cercant la informació que els resulti necessària per a l’elaboració del capítol  amb presentació multimèdia.

portafolis

enllaç

jocs

 

TASQUES

Es formalitza  el Pla d’Equip. 

Objectiu del grup d’experts: “Fer un capítol d’un llibre, que confegirem entre tots i totes, per tal de donar a conèixer informacions sobre la Cucafera (grup d’experts)”.

pla_equip

A més, es presenten i comparteixen les rúbriques d’auto i coavaluació: treball en grup, competència digital i graella d’auto i coavaluació del Pla d’equip.

Rubrica PROJECTES

rúbrica projectes

Rúbrica “Aprendre sobre tecnologia”. Presentacions multimèdia

Es concreten les habilitats mínimes. Es pregunta sobre cadascuna d’elles i s’exemplifica per concretar-les amb més detall. Per altra part, es determina el format de la presentació, donant-los la creativitat per determinar aquesta.

rúbrica_digital_C2

Avaluació i reflexió del Pla d’equip

reflexió

Hi ha dos docents a l’aula que acompanyen i guien els grups en el procés d’aprenentatge, s’utilitzen diverses aules de treball i recursos informàtics.

El projecte de treball implica molt més que el treball per àrees i àmbits, és a dir, ens ha permès detectar quines eren les competències marc que emmarquen el procés i posada en pràctica del treball cooperatiu: aprendre a aprendre, iniciativa i autonomia IMG_0060personal, digital, social i comunicativa.

 

 

Treball amb grups d’experts i presentacions realitzades

TREBALL GRUP_

origen llegenda
en el passat jocs populars
música com és la cucafera

drac

Posteriorment a la confecció dels capítols per part dels grups d’experts, es passarà a confegir el llibre que s’editarà conjuntament amb el grup classe (portada, contraporta, índex i pròleg).

GRUPS BASE I EXPOSICIÓ

 

Finalment, es realitzarà una exposició de coneixement i difusió del llibre (transferència a membres de la comunitat) a partir de la seva preparació amb grups base.

Objectiu de treball dels grups base:

– Realitzar una exposició de difusió i coneixement del llibre elaborat.

formació equipsaprenentatge cooperatiu

TREBALL ELABORAT: LLIBRE

Línia de treball metodològic i avaluatiu dels projectes de treball a centre

LÍNIA_PROJECTE

 

Un comentari a “Procés d’implementació del projecte

  1. Retroenllaç: XIV Jornada anual, Xarxa de competències bàsiques | Escola Cinta Curto

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *