La composició: punt, linia i textures

La Composició

La composició és la organització dels elements de llenguatge plàstic i visual amb una intenció determinada de comunicació. La composició es pot fer en una superfície bidimensional, en un espai físic tridimensional o bé en el temps.

Quan es crea una obra plàstica, s’organitzen les formes dins d’un espai anomenat camp visual. Si es treballa sobre un suport bidimensional, per exemple, el format escollit per realitzar la composició condicionarà la manera d’organitzar els elements dins del camp visual.

Les formes d’una composició s’agrupen i s’organitzen sobre unes línies mestres o esquemes compositius. Normalment, els esquemes compositius són línies que passen pels punts de tensió o atenció del quadre.  Aquests eixos de tensió determinen l’estructura de la imatge i el recorregut visual que efectuem quan l’observem.

 

El punt

S’entén per punt la representació gràfica més petita i elemental.

 

Exemple d’exercici grupal per a fer a classe a partir del punt

roy1 roy-lichtenstein-viena Man-and-Woman-in-the-car
En aquest enllaç pots trobar moltes més obres de l’artista Roy Lichtenstein

The-Papal-Palace-Avignon-largeThe-Pine-Tree-at-St.-Tropez,-1909-large

 

En aquest enllaç pots trobar moltes més obres de Paul Signac

 

 

La línia

Quan ajuntem diversos punts, l’un rera l’altre, es crea una línia.

Com deia Kandisky al seu llibre Punt i línia sobre el pla: “la línia, és el punt en moviment”

Les direccions de la línia

LÍNIES RECTES

En general, les línies rectes són més fredes i estàtiques que les línies corbes.

Línies horitzontals: suggereixen estabilitat i poc dinamisme. Provoquen sensacions de repòs i calma.

Línies verticals: es consideren més estables que les línies horitzontals. Continuen sent estàtiques, tot i que produeixen una sensació d’elevació.

Línies inclinades o obliqües: són molt dinàmiques i produeixen un efecte d’inestabilitat.

LÍNIES CORBES

Són molt dinàmiques a causa dels seus canvis continus de direcció, però alhora transmeten una certa sensació de suavitat, ja que aquests canvis no es donen de manera brusca.

LÍNIES TRENCADES O ANGULARS

Són molt inestables i agressives a causa dels seus canvis bruscos de direcció.

 

Exemple d’exercici per a treballar la línia

Proposta d’exercici per a treballar la línia

ma
yellow-red-blue-1925wassily-kandinsky-doodlekandinsky2
En aquest enllaç pots veure més obres d’aquest artista:  Vassily Kandinsky

Les textures

La TEXTURA és una qualitat de les superfícies que es percep a través dels sentits del tacte i la vista. La textura és un dels elements visuals i plàstic i visual.

La textura d’una superfície pot ser més o menys irregular; de vegades la textura es reparteix de manera uniforme en tota la superfície, i altres vegades no.

La majoria de les superfícies del nostre entorn són molt regulars, ja que normalment són artificials.

No obstant això, els elements naturals no presenten textures tan regulars. Generalment, les textures naturals no estan basades en un “mòdul” que es van repetint exactament igual.

Les textures que formen part de superfícies totalment llises i que es poden percebre per mitjà del sentit de la vista reben el nom de textures visuals.

Les textures que es poden percebre amb el sentit del tacte, a més del sentit de la vista, s’anomenen textures tàctils.

ACTIVITAT 1: Realitzem una graella de textures artificials/naturals i regulars/irregulars. Mitjançant la tècnica del “frotage”.

ACTIVITAT 2:Realitzem una taula de textures. Tria un element per parar una taula i cal “forrar-lo” d’una textura que no li sigui pròpia….fins i tot que deixi l’objecte inutilitzable. De la mateixa manera que ho va fer l’artista Meret Oppenheim.

 

Meret-Oppenheim.-Object-469x311

Meret Oppenheim

 

ACTIVITAT 3: Fer un collage a partir d’una pintura de Picasso. Aquí trobaras alguns exemples.

Exemple de treballs d’alumnes

 

 

ACTIVITAT 4:Treballem l’obra d’Antoni Tàpies, per a realitzar una composició amb diferents materials

Go to Top