ESQUEMA VERTEBRATS

Esquema vertebrats
Google imatges: “animals vertebrats”
Autor desconegut (https://ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark2.png)

MIREU ATENTAMENT AQUEST ESQUEMA (CLIQUEU A SOBRE DE LA IMATGE PER AMPLIAR-LA).
PAREU ATENCIÓ EN ELS COLORS DELS REQUADRES I EN LA INFORMACIÓ QUE ENS PROPORCIONA.

Si ets capaç de contestar aquestes preguntes vol dir que has entès l’esquema:

1. Quina és la característica principal dels animals vertebrats?
2. En quins 5 grups es divideixen?
3. Quines són les funcions que fan?
4. En quins tres medis o hàbitats poden viure?