FASE 5 Fabricant el prototip

Comencem a fabricar el prototip a partir del disseny consensuat entre tots. El prototip final contempla nous mitjans expositius per als passadissos. A més, per idea dels i les alumnes, es proposa com una metàfora de la relació dels nois i les nois  amb el centre.

DEL 26 D’ABRIL AL 5 DE MAIG: FABRICANT EL PROTOTIP

5 DE MAIG: EL PROTOTIP!