Pàgines amb activitats Matemàtiques interessants

PuntMat

http://puntmat.blogspot.com/

Innovamat (recursos per a fer amb tota la família – infantil i primària

Matemáticas para primaria e infantil

Explorium (aprenetatge transversal)

Inici

ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les Matemàtiques)

https://abeam.feemcat.org/

 

CREAMAT / CESIRE /ARC

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/suport-curricular

https://apliense.xtec.cat/arc/