Educació en la Justícia

El nou tema que es tractara en les properes sessions de tutoria és l’educació en la justícia. L’informació sobre el tema la vam llegir a classe però m’agradaria que tinguessiu present el concepte de justícia en tot moment i que penseu sobretot en la relativitat d’aquest terme.

Com a treball interactiu proposo una votació per a triar el millor mural dels que vam fer a classe. Adjunto unes fotos per a que voteu! Espero que sigueu imparcials i democràtics!

Mural 1mURAL 2

MURAL 1                                                                 MURAL  2                                                    MURAL 3

“Tot allò que és essencial és invisible als ulls”

Saint-Exupery , El Petit Príncep.

Per saber-ne una mica més… un bon LLIBRE!

Coneguem el món de la JustíciaClèries i Nerín, Núria; Compte Massach, Teresa
Generalitat de Catalunya; Departament de Justícia, 2005
Escrit

El llibre constitueix el desplegament didàctic d’aquesta matèria com a matèria optativa de batxillerat. Ha estat elaborat per voluntat dels departaments de Justícia i d’Educació amb l’objectiu d’ocupar un lloc adient dintre dels estudis de batxillerat. El document inclou: els objectius per a l’alumnat; els continguts conceptuals distribuïts en onze unitats didàctiques, els continguts procedimentals i els continguts actitudinals; els criteris d’avaluació; les activitats a desenvolupar en cadascuna de les onze unitats didàctiques; les orientacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge, i les orientacions didàctiques per a l’avaluació. L’aportació d’informació sobre aquest tema i l’aclariment de les seves normes d’actuació ajudarà els estudiants, pròxims a entrar de ple a la vida adulta, a actuar conforme a les lleis, a ser bons ciutadans, i alhora els evitarà contratemps i disgustos i els proporcionarà una orientació senzilla i clara per entendre la nostra societat democràtica i moure-s’hi satisfactòriament.

Característiques: Té 181 pàgines amb fotografies i s’acompanya de dos CR-Rom: a) Coneguem el món de la Justícia. b) Jutjats. Alcoholèmia

Descriptors: drets humans; educació cívica; dret; dret civil; dret de família; justícia; poder judicial; tribunals; tribunals de menors; tribunals internacionals;

Nivell educatiu: secundària; batxillerat; ensenyants;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *