Activitats curs

Activitat del mòdul 3

Grup_2: Isabel Rubau, Maria Elva Pensado, Silvia Moreno

Propostes amb la PDI

1. Proposta dels companys: Ignasi Torrillas Esteban

Ens ha agradat la manera de donar-li ús al bloc que estem elaborant. Potser li diria d’afegir un apartat d’autoavaluació amb rúbriques per al seguiment del treball que fan els nens/es. La poden projectar a la PDI per donar-li més importància davant el grup.

Pensem que ja que es fa servir la PDI, en comptes de visualitzar tots el mateix bloc, donaríem altres opcions de pàgines web i blocs sobre la Prehistòria. Cada grup a banda d’exposar el tema, indica els recursos web on ha cercat la informació per fer la presentació. Entre tots poden fer una webgrafia de la Prehistòria.
2. Propostes del professor.

a) Mapa:

Podríem modificar un xic l’activitat de geolocalitzar una ruta en un mapa. Potser la treballaríem en grups de treball cooperatius. Grups de quatre persones a ser possible o de tres.
Donaria un mapa a cada grup i faria que entre tots localitzessin l’escola i la casa de colònies i marquessin la ruta sobre el mapa.
Per fer aquesta activitat utilitzaria l’estructura llapis al mig (tos els llapis al centre de la taula, pensen entre tots l’activitat i quan tots els del grup la tenen clara, un d’ells la passa al mapa.
Quan tots els grups han acabat l’activitat, la posen en comú, es pot projectar el mapa amb la pdi i el professor va marcant la conclusió de cada grup .
És una manera de fer que tothom s’impliqui en la resolució de l’activitat.

b) Explicació d’una història:

Una bona idea és fer servir la PDI per a projectar les imatges i que així tots els nanos vegin bé i estiguin atents.
Una altra cosa que es podria fer és grabar les explicacions dels nens amb un dels programes d’àudio com l’audioboo per a elaborar el conte entre tots sincronitzat amb les imatges.


 

Activitat del mòdul 4

Clicant en la següent imatge trobareu l’activitat preparada amb open-sankoré

Portada modul 4