L’EMPATIA I LES EMOCIONS

http://conexiones.digital/importancia-de-la-empatia-en-la-educacion/
 • NOM DE L’ACTIVITAT :  L’EMPATIA I LES EMOCIONS.
 • ÀREA : ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA
 • MATÈRIA :TUTORIA
 • NIVELL: PRIMER CICLE DE L’ESO .
 • DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT :
Amb aquesta activitat volem treballar les emocions i l’habilitat cognitiva per entendre-les; l’empatia.
L’activitat és realitzarà durant dues sessions d’uns 45 minuts cada sessió. Això no vol dir que si considerem que el grup,
té molta motivació i dona peu a un gran debat, es pugui ampliar a el que necessiti el grup.
Una vegada s’han realitzat els petits grups i estan organitzats a l’aula per treballar iniciem l’activitat.
ACTIVITAT  1:  LES EMOCIONS
Aquesta activitat consisteix en la realització d’un mapa conceptual de totes les emocions que coneixem, a partir del programa popplet (https://popplet.com/). En ell heu de crear un mapa conceptual, associant una emoció amb una imatge . Podeu consultar  a  internet ,per tal de posar el màxim possible d’emocions.
ACTIVITAT 2 : L’EMPATIA
A partir de la tècnica del Role Player , realitzarem diferents dramatitzacions on assumeixen els diferents rols per tal de crear una situació real o inventada, on apareguin diferents emocions treballades anteriorment, i on es generi una situació on sigui necessari mediar, per tal de veure el perquè d’aquestes emocions, en les diferents situacions creades.
Si considerem necessari, poder otogar nosaltres diferents rols per tal d’enriquir una mica les dramatitzacions, posar exemples per tal de facilitar l’activitat.
EX :
ROL 1: PROFE
ROL 2 ; ALUMNE PLORANT AL PATI
ROL 3 : COMPANY JUGANT AL PATI QUE EL VEU PLORANT I VOL AJUDAR-LO.
ROL 4 ; COMPANY QUE JUGA AMB L’ALTRE COMPANY QUE VOL CONTINUAR JUGANT .
Una vegada finalitzada el Role Player, farem una posada en comú de totes les situacions plantejades i de què hi ha passat. Parlarem del concepte d’empatia a partir de les situacions viscudes – i podem donar peu a parlar si algú li ha passat alguna de les situacions representades amb anterioritat.
ACTIVITAT 3 : VISUALTZACIÓ D’UNS VIDEOS DE YOUTUBE.

Després de la visualització dels vídeos, seria important dedicar un temps de reflexió i posada en comú de tot el treballat i parlar en general dels sentiments i de la capacitat empàtica de cadascun. Es pot expressar en veu alta o simplement fer un escrit per llegir en un altre moment. De manera anònima el professor o un altre company.
 • ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT : EN PETIT GRUP DE 4 PERSONES , I EN GRAN GRUP DE CARA AL DEBAT . O PARLARAN INDIVIDUALMENT.
 • RECURSOS NECESSARIS PER A DUR-LA A TERME:  ORDINADORS  A L’AULA ,PDI , ACCÉS A INTERNET I ESPAIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA TASCA EN PETIT GRUP.
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ:  ES FARÁ UNA AUTOEVALUACIÓ
 tabla avaluacio
 • COMPETÈNCIA DIGITAL:
  • DIMENSSIÓ 1.- Dimensió de caire instrumental, està relacionada amb l’ús de dispositius, aplicacions i programari. Es valorarà l’habilitat de l’alumne a l’hora de crear el Popplet.
  • DIMENSSIÓ 2.- Aquesta dimensió versa sobre les habilitats de cerca i selecció de la informació, i el seu processament cognitiu per tal de transformar la informació en coneixement. Es valorarà l’habilitat de l’alumne a l’hora de buscar informació de les diferents emocions associades a les imatges pertinets.
  • DIMENSSIÓ 3.- En aquesta dimensió s’aborden les capacitats de comunicar de manera interpersonal. Es valorarà la capaticita de posar-se en el joc de l’altre. la capacitat empàtica.
  • DIMENSSIÓ 4.-  Fa referència a l’ús crític i responsable de la tecnologia digital. Es valorarà  l’habilitat de l’us de les eines informatiques.
AUTORIA : Adela García Molina

 

 

 

 

Els projectes a l’escola .

QUÈ SÓN EL PROJECTES ? PER A  QUE SERVEIXEN ? COM PODEM PORTAR-HO A TERME ? A QUI VA DIRIGIT ? QUI S’HA D’INVOLUCRAR?

Aquestes son les preguntes i moltes més , que a partir d’aquest bloc , vull respondre.

Sóc Adela , Psicologia educativa, i porto molts anys en el món educatiu amb nens/nenes petits , treballant per projectes i es fascinant veure com els nens i nenes a partir dels seus interessos poden generar uns coneixements que mai t’hauries plantejat si no haguessis partit dels interessos dels nens i de les seves capacitats.

Això fa que durant ja fa  un temps pensi que quan els nens/ es fan més grans i arriben a la secundària , perden  tota aquesta llibertat d’aprendre al seu ritme , a partir dels seus interessos i amb metodologies poc experimentals . Es per això que m’he plantejat crear aquest bloc  per tal de poder abordar aquest tema més en profunditat.

Sense ofendre a ningú , ja que penso que tenim grans professionals , però pocs recursos per treballar d’aquesta manera. Però ho hem d’intentar, degut a l’index de fracàs escolar i de desmotivació dels nostres adolescents per anar classe i formar-se un futur.

La metodologia del Treball per Projectes té cada cop més implantació en les nostres aules catalanes. No obstant, el cert es que aquest tipus de treball es realitza, majoritàriament, als centres de primària. Cada cop hi han més centres de secundària que volen tirar endavant aquesta feina , i jo vull recopilar experiències , aportar articles, ensenyar models i parlar d’aquestes tan importants com la motivació intrínseca, la creativitat, el treball cooperatiu,etc..