Category Archives: General

Documents sobre la Guerra Civil Espanyola: Treball final de 4ESO A

Aquí teniu la proposta de final de curs de la matèria. Es tracta de fer un petit treball, amb els mateixos grups de treball habituals a l’hora partida, en forma de power point, màxim 5 o 6 diapositives.

El resultat me l’heu d’enviar a mcamps39@xtec.cat abans de diumenge 14 de juny. El treball és obligatori: servirà per arrodonir notes a l’alça i, en més d’un cas, és una bona possibilitat per poder aprovar: Així doncs, preneu-vos-ho seriosament.

Feina abans de fer el power point:

1) Busqueu informació sobre el “Guernica”: Què s’hi representa? Fets històrics representats i intenció del quadre. Simbolisme dels diversos elements representats.

2) Busqueu informació sobre què va passar a la platja d’Argelers (França) a l’hivern de 1939-1940.

3) Busqueu informació sobre “La novena o la nueve de Leclerc”. Quin homenatge han rebut aquests darrers dies per part de l’ajuntament de París i el rei d’Espanya? Quina valoració feu d’aquest homenatge? Relacioneu-ho amb el concepte de memòria històrica.

 

4C Ciències Socials Deures estiu 2012-2013

Aquí teniu la feina que heu de preparar per a la recuperació de la matèria del proper mes de setembre.

La feina s’ha d’entregar, obligatòriament, el dia de la prova de recuperació. Si no s’entrega la feina, no es podrà fer la prova i, per tant, la matèria no es podrà aprovar.

Heu de fer un dossier amb portada, amb índex i els fulls numerats. El dossier ha d’estar degudament enquadernat. No s’admetrà cap dossier que no compleixi amb aquestes característiques.

La prova de recuperáció es basarà en el dossier.

Bona feina!

1. 4ESO C CCSS Estiu 12-13 Revolució Francesa

2. 4ESO C CCSS Estiu 12-13 Revolució Industrial

3. 4ESO C CCSS Estiu 12-13 I Guerra Mundial

4. 4ESO C CCSS Estiu 12-13 Guerra Civil Espanyola

5. 4ESO C CCSS Estiu 12-13 Nazisme