Conferència

Vídeo-conferència de l’Artur Noguerol:(“Un nou currículum per a la societat del segle XXI: Cap al Projecte comunicatiu i lingüístic de Centre.”)

Artur Noguerol public

L’educació ha de respondre al repte d’ensenyar amb èxit totes les nenes i els nens, fent que aconsegueixin uns nivells de rendiment educatiu, que abans estaven reservats a un grup reduït de la població. Cal que tothom pugui arribar el més lluny possible, d’acord amb les exigències de la societat actual plural i en continu canvi.

(GLASER, R.)

anogav07novem.jpg

Deixa un comentari