Escolta l’explicació d’aquests quadres. Segur que aprendràs molt!
http://www.mnac.es/serveis/ser_contes_mnac.jsp?lan=001