Joc de retallables
Vesteix als nostres amics! Només cal imprimir, pintar, retallar i a jugar!!!
http://www.diba.es/Chilias/especials/santjordi/retallables.asp