Monthly Archives: April 2010

L’autoritat a l’escola

El programa de btv “Respira” que es va emetre el dimecres 10 de març va tractar el tema mestres amb autoritat, que no autoritaris.

L’escola és una institució que no pot estar centrada només en la preparació intel·lectual, sinó que ha de ser un espai d’interrelació on s’aprèn, es fracassa, es gestiona el conflicte i es cuina la il·lusió. Sense oblidar, és clar, que aprendre demana esforç i entrenament, uns hàbits que els alumnes no assimilarien sense la direcció d’un univers de mestres que, malgrat les dificultats, posen el cor en la seva feina.

cliqueu la imatge si voleu veure el programa.