Category Archives: Diesel

Motor diesel

La diferència entre un motor d’explosió normal i un de diesel, bàsicament és la manera en que es crema el combustible.

Es aquest últim el combustible, explosiona al ser sotmés a una pressió molt elevada, que fa incrementar la seva temperatura i comença la seva combustió.

Ho podeu veure gràficament aqui mateix: