La professió de TAPSD

fundamentals

Què és un TAPSD?

Si mirem el currículum dels nostres estudis a la pàgina del Departament d’Ensenyament (http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/servsocioculturals/), trobem el què s’espera de nosaltres, una vegada tinguem la titulació:

Un TAPSD ha d’atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Després de llegir això segur que us esteu demanant perquè hi ha una assignatura (mòdul M2) que es diu assistència sanitària i que és l’assignatura que més hores curriculars té, si no teniu competència en qüestions sanitàries…

La resposta és fàcil. Sí teniu competències a nivell sanitari, i moltes!

Però no només ens ocuparem de la salut física dels nostres usuaris i usuàries, sinó també de la seva salut psicosocial, buscant solucions en aquells àmbits en què presentin dependència.