10.03.10 LES EMOCIONS

CONTENTS, ENFADATS, SORPRESOS?

TREBALLEM LES EMOCIONS A PARTIR DE LES DIFERENTS EXPRESSIONS DE LA CARA I SÓN ELS MATEIXOS ALUMNES QUI ES FAN LES FOTOS ENTRE ELLS.