METODOLOGIA

            LA METODOLOGIA DELS TALLERS ES BASA EN FER 4 GRUPS DELS 40 ALUMNES QUE TENIM A P3, ON CADA UN DELS GRUPS CADA SETMANA REALITZARÀ UN  TALLER DIFERENT. EL TALLER DE FOTOGRAFIA ES PORTA A TERME, DONCS, AL LLARG DE TOT EL CURS, UNA VEGADA CADA 4 SETMANES, AMB UN GRUP DE 10 ALUMNES, 5 DE P3-A I 5 DE P3-B.

 

            LA METODOLOGIA GENERAL D’AQUEST TALLER ES BASA EN UTILITZAR LES NOVES TECNOLOGIES COM A EIX VERTEBRADOR DE TOTA LA PROGRAMACIÓ. LA CÀMERA DE FOTOS DIGITAL ÉS L’INSTRUMENT PROTAGONISTA DEL TALLER I A PARTIR D’AQUEST INTRODUIM L’ORDINADOR AMB EL QUAL ELS ALUMNES PODEN VISUALITZAR LES FOTOS REALITZADES (PODENT ESCOLLIR LES MÉS ADEQUADES, POSAR-HI UN TÍTOL…), TREBALLAR A PARTIR DE LA PROJECCIÓ DE DIFERENTS POWER POINTS (PER TAL D’ADQUIRIR, ASSOLIR I INTERIORITZAR DIFERENTS CONCEPTES COM LES PARTS DEL COS, ELS SENTITS O LES EMOCIONS), ETC.

             D’AQUESTA MANERA A PARTIR D’UN TREBALL MÉS DINÀMIC I VIVENCIAL S’INTENTA POTENCIAR L’ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES D’UNA FORMA MÉS MOTIVADORA.

 

 

*ESTRUCTURA DE LES SESSIONS

    EN GENERAL LES SESSIONS S’ESTRUCTURA EN 4 PARTS:

              1) REPÀS DE LA SESSIÓ ANTERIOR, VISITANT EL BLOC

                   DEL TALLER I RECORDATORI  DE LES NORMES D’ÚS

                   DE LA CÀMERA.

              2) ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA (POWER POINT, FITXA…)

              3) ACTIVITAT PRINCIPAL (FEM FOTOS!)

              4) INTRODUÏM I MIREM LES FOTOS A L’ORDINADOR, LES

                  COMENTEM I ELS HI POSEM UN TÍTOL.

 

            

UN COP ACABADA LA SESSIÓ LA MESTRA FA EL MUNTATGE DE  LES FOTOS O DEL QUE S’HAGI TREBALLAT I HO INTRODUEIX AL BLOC DE L’AULA, ENLLAÇAT A LA WEB DEL CENTRE.

 

             ELS AGRUPAMENTS DELS ALUMNES VARIA EN FUNCIÓ DE LA TASCA A REALITZAR TOT I QUE L’ENCARREGAT DE LA CÀMERA SEMPRE ÉS UN I VA ROTANT DE FORMA QUE PASSI PER TOTS/ES.