CONTINGUTS teòrics.

1. Recursos i trasllat d´accidentats.

– Valoració inicial de l´assistència en primers auxilis.

– El sistema sanitari català.
– Els primers auxilis: prestació i consells d´actuació.
– El marc legal i ètic de la prestació dels primers auxilis.
– Fisiologia bàsica: respiratòria, cardiovascular i neurològica.
– Els signes vitals: temperatura corporal, respiració, pols i dolor.
– Fases en la prestació de primers auxilis: protegir, alertar i socòrrer (PAS).
– Avaluació de l´estat de la víctima: l´avaluació d´emergència i la d´urgència.
– Prioritats d´actuació amb moltes víctimes.
– La farmaciola d´urgències.
– Aplicació de procediments d´immobilització i mobilització de la víctima.
– Avaluar la necessitat de mobilització.
– Posicions de seguretat i espera.
– Mobilització de la persona assistida.
– Immobilització: tècniques i immobilització de diferents membres.

2. Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril.lador Extern Automàtic (DEA).

– Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica.
– El SVB: cadena de supervivència, mesures de SV i tipus d´aturada.
– La RCP.
– Assegurar-se que la vía respiratòria estigui oberta.
– Tècnica de suport circulatori.
– Tècniques de suport ventilatori.
– El procediment de RCP en adults, infants i lactants.
– L´obstrucció de la vía aèria per cossos estranys (OVACE) en adults, infants i lactants.
– En quins casos és preferible no reanimar?
– Desfibril.lació externa semiautomàtica (DESA).
– Fibril.lació ventricular i mort sobtada.
– La desfibril.lació.
– Característiques i manteniment del DESA.
– Protocol d´actuació.
– Mètode Utsein per a la recollida sistemàtica de dades.

3. Atenció sanitària d´urgència.

– Primers auxilis per als accidents més corrents.
– Els accidents.
– Hemorràgies: tipus i maneres d´actuació.
– Contusions: què són i maneres d´actuació.
– Fractures i luxacions: diferències i maneres d´actuació.
– Ferides: tipus, complicacions i actuacions.
– Cossos estranys: a l´ull, oïda i altres punts.
– Lesions per la calor: cremades, acalorament i cop de calor.
– Lesions pel fred: congelació i hipotèrmia.
– Lesions per l´electricitat.
– L´asfíxia: compressió de la vía aèria; ofegament.
– Primers auxilis per traumatismes químics, malalties i part imminent.
– Actuacions d´urgència en diferents situacions.
– Intoxicació: qüestions generals i pautes d´actuació.
– Picades i mossegades.
– Reacció al.lèrgica.
– Signes i símptomes cardiovasculars.
– Trastorns respiratoris urgents.
– Alteracions neurològiques: commoció, desmai i alteracions motores i sensitives.
– Convulsions: epilèpsia, atac histèric i convulsions febrils.
– Hipoglucèmia i hiperglucèmia.
– Agitació psicomotriu.
– Part imminent: atenció a la mare i al nadó.

– Suport psicològic en primers auxilis.

– L´ansietat dels participants.
– Les actuacions del socorrista.
– El fracàs dels primers auxilis.

Enllaços d´interés i material addicional:
– El sistema de salud català:
http://canalsalut.gencat.cat/es/home_ciutadania/el_sistema_de_salut/
Recursos i trasllats, exercicis.
– Posicions de seguretat i espera:
http://primersauxilisensaps.blogspot.com.es/p/hi-ha-quatre-tipusde-posicions-que-hem.html
– L´aparell respiratori:
http://www.xtec.cat/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/08respiratori/08respiracio.htm
http://es.slideshare.net/mredon6/laparell-respiratori-presentation
Anatomia i fisiologia.
– L´aparell circulatori:
http://www.xtec.cat/~rvillanu/circulatori/circulatori.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/09circulatorio/09circulatori.htm
http://es.slideshare.net/colobor/aparell-circulatori-29639037
Esquemes.
– Immobilitzacions:
Immobilitzacions.
– Mobilitzacions:
Mobilització i evacuació de ferits.
Trasllats (www.gencat.cat/…/centre…/10_02_05.pdf).
Trasllats i posicions, teoria i activitats.
– Obstrucció de la via aèria per cossos estranys (OVACE):
http://www.slideshare.net/tonigordillo/101agressions-cevies-respiratories?related=2
Maniobra de Heimlich.
– Lesions per la calor:
https://www.youtube.com/watch?v=sYMpBLtaPmU
http://www.slideshare.net/tonigordillo/4-1-cremades?related=2
http://www.slideshare.net/tonigordillo/4-agressions-excs-calor?related=4
– Lesions pel fred:
http://www.slideshare.net/tonigordillo/5-agressions-excs-de-fred?related=2
– Ferides i hemorràgies:
https://www.youtube.com/watch?v=2-gI6ANAdek
http://www.slideshare.net/tonigordillo/11-hemorrgies?related=1
– Traumatismes:
https://www.youtube.com/watch?v=7EQZq3HrcsE
http://www.slideshare.net/tonigordillo/8-traumatismes?related=2

– Intoxicacions:
https://www.youtube.com/watch?v=sMrcNBCrEvA
– Alteracions neurològiques:
http://www.slideshare.net/tonigordillo/10-alteracions-conscincia?related=3
– Convulsions:
https://www.youtube.com/watch?v=DuuuAqmaX-M

– Altres:
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=salut/auxilis.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20%28OSSMA%29&titulo=Primers%20Auxilis
http://virtual.eapc.cat/pluginfile.php/110876/mod_resource/content/1/prev_risc_labor/bloc5/primers_auxilis.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *