Cosmolèxia

Cosmolèxia

Quaderns Virtuals (QV) per a l’aprenentatge del lèxic. Projecte compost per una sèrie de Quaderns Virtuals adreçats a alumnat de segon cicle d’ESO i batxillerat. Exercicis i propostes d’activitats sistematitzats i seqüenciats que contribueixin a millorar la competència lèxica dels estudiants, enfocada a l’adquisició del vocabulari i a la millora de la comprensió lectora.
[anar-hi]

Les activitats s’articulen a partir de tres projectes, organitzats al voltant d’un tipus de text:

  • Textos periodístics
  • Textos científics i tècnics i
  • Textos humanístics

Deixa un comentari