A2 Possibilitats expressives i musicals del GarageBand

Esther Palacios (Escola Sadako. Barcelona)

Possibilitats compositives de l’App garage Band:

  • Mostrarem la gravació multipistes. (Experiència polifònica en solitari).
  • Veurem com es creen acompanyaments d’acords amb piano, guitarra o orquestra de corda.
  • Descobrirem també les possibilitats d’introduir l’expressió amb instruments ètnics xinesos o treballar amb escales de blues, dòriques, pentatòniques…
  • Farem un petit tastet sobre possibilitats rítmiques amb la bateria i la riquesa tímbrica dels loops.
  • Viatjant més a la música moderna mostrarem com crear fàcils acompanyaments amb els live loops (rock, chill, House, RnB, Dubstep, hip hop, EDM) per les seves rimes de rap o cançons
  • Sentireu algunes de les propostes o composicions musicals que han fet alguns alumnes al  llarg d’aquests 5 darrers anys que s’han implantat els iPads (1×1) a l’escola Sadako.

*Aconsellem tenir l’app GarageBand descarregada si porteu iPad.