B2 Fem animacions amb PaintShop Pro

Pedro García (Escola Sant Bernat. Olesa de Montserrat)

Activitat adreçada a alumnes de CM i CS de primària. Es tracta de realitzar una animació amb l’aplicació “Anim” del PSP: es dissenya un entorn i un objecte, es generen diferents imatges jpg amb PSP, es col·loquen als fotogrames de l’Anim i es genera l’animació.

Presentació