B1 Posa ordre: Vimued

Gemma Mirmi, Amadeu Ortiz, Fèlix Sacristan, Helena Mesalles i Silvia Codina (INS Joan Oró. Lleida)

El projecte possibilita el treball transversal de tres àrees; visual i plàstica, música i educació física. L’alumnat treballarà la dansa en rotllana vinculada a la música i als dibuixos celtes.  Els objectius de l’activitat és ajudar a l’alumnat a integrar el seu cos i el cos del l’altre, establir i generar estructures d’ordre treballant la seqüència; el treball en equip i els processos creatius.

L’alumnat després d’un procés d’investigació i recerca ha reproduir, (en un primer nivell)  re-elaborar  (segon nivell) o elaborar (tercer nivell) danses en rotllana. Després han de representar gràficament l’execució que han fet amb el cos. Finalment hi haurà una representació de les danses elaborades i treballades i una exposició dels dibuixos.