Avatars. Instal·lació interactiva

Eduard Serra (Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol. Lleida)

En el marc del taller d’animació del Festival ANIMAC 16, dirigit per l’il·lustrador Carles Porta, vam desenvolupar una instal·lació interactiva en la qual els espectadors interactuaven amb diversos avatars projectats al mur.

A partir d’un sensor de moviment, la instal·lació assigna un avatar a cada espectador i relaciona el moviment de l’espectador amb el del personatge virtual.