A2 Fem instruments amb Makey-Makey i Scratch

Ivan Flores i Ana Padilla (Escola Sant Gervasi Cooperativa. Mollet del Vallès)

 

Els alumnes creen diferents instruments musicals amb material reciclat. Posteriorment programen amb l’Scratch per tal que sonin les set notes de l’escala musical de l’instrument que han creat. Connecten la targeta electrònica Makey Makey a l’ordinador per vincular la maqueta elaborada de l’instrument amb la programació creada amb l’Scratch. D’aquesta manera converteixen la maqueta en un instrument electrònic que sona de veritat. Aquest és un projecte interdisciplinari en el qual es desenvolupen capacitats i habilitats, com el treball en equip, la resolució de problemes, el treball plàstic, així com aspectes bàsics d’electrònica.