A2 Construïm un aeròfon d’aigua

Joan Escoda (INS Nicolau Copèrnic. Terrassa)

Activitat interdisciplinar: música – ciència – tecnologia – expressió oral.
Els alumnes hauran de construir un aeròfon d’aigua amb ampolles de vidre, amb el que interpretaran una cançó. Paral·lelament crearan un tutorial (audiovisual) on explicaran el procés de com fer-lo. Finalment, mostraran el resultat i explicaran als seus companys el procés que han seguit (tant de l’instrument com del tutorial). Els alumnes s’autoavaluaran i coavaluaran la feina dels seus companys a través de rúbriques.
Context: Centre de secundària d’alta complexitat (2n d’ESO)
TIC:
– Google slides (Drive)
– Afinador online (Tunerr)
– Editor de so (Audacity)
– Editor de vídeo (Camtasia)
La proposta contempla una activitat extra, per reforçar els conceptes bàsics en anglès.
Els millors exemples es compartiran amb la resta de la comunitat educativa a través de les xarxes socials que es considerin.

Presentació