A1 Implementació de les TAC a l’escola de música

Jordi Soler (Escola Municipal de Música. Montornès)

L’ús de les tecnologies a l’aula de música ens permet la possibilitat de personalitzar i individualitzar les activitats atenent la diversitat de ritmes d’aprenentatge, augmentar nivells d’atenció, concentració i motivació aconseguint que l’alumne tingui en tot moment un aprenentatge actiu.

Aquest proper any 2017 farà deu anys que varem implementar les TIC a l’aprenentatge de la música, on els alumnes de l’escola a partir de 6 anys i fins a adults passen per aquesta aula per aprendre i consolidar continguts teòrics, de creativitat i d’audició (entrenament auditiu, dictats, etc.). A més, també hi ha grups d’informàtica musical on es treballen amb programes específics de la música i la producció musical.
Es fan servir portals web com teoria.com o musictheory.net, i també programes com el Cubase, Sony Acid o el Reason.

Presentació