III Sessió

Tercera sessió

Mòdul 2.2. El procés de cerca 2: Estratègies per a recuperar i seleccionar la infomació.


Guió de la sessió 3    
Documents de reflexió i consulta mòdul 3.


   Formats i extensions. M. Ricart Procés de cerca. Mapa 2
   Competència informacional. Graella 3
       
 
Recurs: Establir una estratègia de cerca: els operadors
Glossari i bibliografia
Pràctiques


  Pràctica 2 Solucions pràctica 2
  Pràctica 2    
  Pràctica 3    

Documentació completa sessió 3 (ZIP, 1.4 MB)

Deixa un comentari