Aula de ciències

Els companys de les diferents escoles van posar en comú les seves experiències amb l’aula de ciències.
Es van explicar experiències concretes fetes amb alumnes de cicle inicial que tenen com a base l’observació i l’experimentació a l’aula utilitzant el material fungible de dotació de l’aula de ciències així com les lupes binoculars.
Es va parlar també de la necessitat de desenvolupar estratègies per dinamitzar l’ús de l’aula de ciències entre el claustre. Un centre va explicar el seu sistema organitzatiu per aconseguir-ho: proposen la figura del coordinador de ciències per cicle que és també el que fa les classes de ciències als alumnes del seu cicle. D’aquesta manera han generat un equip de treball que comparteix responsabilitats i dinamitza l’aula de ciències de l’escola.
D’altra banda, en un centre d’aula de ciències de nova creació la seva prioritat és donar a conèixer a tot el claustre els materials de l’aula, tant de l’equipament informàtic com del material fungible que han rebut en dotació.
Es va decidir repartir un CD amb materials de l’aula de ciències que puguin ser útils a les escoles per dinamitzar a la seva escola aquest recurs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà