Seminaris TAC Alt Urgell-Cerdanya

    Seminaris TAC

Sessions presencials de formació i intercanvi d’experiències, adreçades a equips directius, coordinadors/es d’informàtica i professorat. Ofereixen suport sobre temes tècnics, metodològics i de gestió de l’aula digital. També és el lloc on posar en comú experiències, innovacions i dificultats amb l’assessorament d’una persona formadora

 Espai virtual dedicat als Seminaris STAC  2012-13 de l’Àrea TIC i l’Àrea TAC dels ST de Lleida, i a l’atenció a centres quan a tecnologies de l’educació en general.

 

Seminari  de coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement a primària, Alt Urgell-Cerdanya, 2013-14

Els assistents  al  seminari són docents dels centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Les sessions es realitzen a l’ESC Albert Vives de  la Seu d’Urgell.  

Objectius   Debatre la funcionalitat dels espais digitals i comunicatius del centre. Gestió integrada de la identitat digital del centre.Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat com a competència transversal i la competència digital docentPla TAC de centre, reflexió i debat al voltant de la implantació de les tecnologies: organització i gestió dels recursos digitals del centre.
Continguts   Les sessions tindran dues parts, una a proposta de l’àrea TAC i una segona a proposta del propi seminari, servei territorial o servei educatiu.Els continguts proposats per la primera part són:

  • Privacitat i protecció de dades.
  • Competència digital de l’alumnat i competència digital docent.
  • El Pla TAC de centre: orientacions generals.
  •  Els espais digitals i comunicatius del centre. Gestió integrada de la identitat digital del centre.
  • El Pla TAC de centre: concrecions i aplicació al centre.

Els continguts proposats per la segona part de cada sessió són definits per les unitats territorials, serveis educatius,…

Calendari  

 

 Sessió 1   dilluns   28/10/2013 
 Sessió 2   dilluns   25/11/2013 
 Sessió 3   dilluns   03/02/2014 
 Sessió 4   dilluns   31/03/2014 
 Sessió 5   dilluns   19/05/2014 

 STAC Alt Urgell-Cerdanya 2012-13 

 
6010011601   Seminaris de dinamització en tecnologia de l’aprenentatge i del coneixement a primària.
Objectius   – Elaboració del Pla TAC de centre, organització i gestió dels recursos digitals del centre
– Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat com a competència transversal i la competència digital docent 
Continguts   El Pla TAC de centre: orientacions generals.
Privacitat i protecció de dades.
Els espais digitals i comunicatius del centre. Gestió integrada de la identitat digital del centre.
Competència digital de l’alumnat i competència digital docent.
El Pla TAC de centre: concrecions i aplicació al centre.
Altres continguts definits per les unitats territorials.
 
Destinataris   Responsables TAC dels centres educatius i professorat de primària interessat en l’aplicació de les TAC a les àrees curriculars. Equips directius de centre.  
Calendari  
 Sessió 1  
 dilluns 
 15/10/2012 

 

 

 Sessió 2 
 dilluns 
 10/12/2012 

 

 

 Sessió 3 
 dilluns 
 04/02/2013 

 

 

 Sessió 4 
 dilluns 
 08/04/2013 

 

 

 Sessió 5 
 dilluns 
 20/05/2013 
   

 

  

 

 

STAC Alt Urgell-Cerdanya 2011-12

Calendari:

Sessió 1: 10/10/2011
Sessió 2: 24/10/2011
Sessió 3: 7/11/2011
Sessió 4: 21/11/2011
Sessió 5: 16/01/2011
Sessió 6: 30/01/2011

Horari: 17,30 h a 20,00 h

A l’espai Seminaris TAC/Educat 2.0 es presenta una selecció de temes per ajustar-se a les necessitats dels seminaris.
A cada sessió hi ha una bateria d’experiències d’aula, un document per valorar les experiències presentades  i una fitxa per incorporar experiències detectades en el marc dels seminaris.

 

STAC Alt Urgell-Cerdanya 2010/11

  Calendari:

Sessió 1: 04/10/2010
Sessió 2: 25/10/2010
Sessió 3: 15/11/2010
Sessió 4: 13/12/2011
Sessió 5: 17/01/2011
Sessió 6: 07/02/2011