Presentació Currículum per a l’ESO i el Batxillerat

El passat dijous, dia 12 de març, es va presentar a la Sala d’Actes de l’Institut Alexandre Satorras de Mataró l’avançament del Nou Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. Aquest nou decret presenta un canvi de paradigma en el currículum, amb l’objectiu principal d’aprofundir en el model competencial, per tal de garantir l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria.

curriculum_SEC

L’obertura de l’acte va anar a càrrec del Director dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament, sr. Josep-Vicent Garcia i Caurín. La presentació del Nou decret va anar a càrrec de la Directora General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, sra. Mª Teresa Pijoan Balcells, acompanyada del sr. Jordi Sabaté Peiró, Subdirector General d’Ordenació Curricularde i de la la sra. Conxita Mayós Servet, cap del Servei d’Ordenació Curricular de l’ESO i el Batxillerat. Al llarg de la sessió es va explicar el procés de desenvolupament de les orientacions pels centres.

A aquesta presentació van assistir les direccions dels centres del Maresme i Vallès Oriental, la inspecció educativa, la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent i les direccions dels Serveis Educatius de Zona.

Les competències bàsiques es converteixen en els objectius d’aprenentatge de final d’etapa obligatòria, fet que suposa apostar per un model pedagògic que prioritza la interrelació dels diferents coneixements que aprèn l’alumne i la seva posada en acció.

imatge decretEl currículum de secundària incorpora com a novetats, entre d’altres, l’increment de 35 hores de matemàtiques, concretament a 3r d’ESO, un increment de 35 hores de primera llengua estrangera al llarg de l’etapa, s’incorpora el servei comunitari com a implementació de la competència ciutadana, s’incorpora la transversalitat de la competència digital, es facilita que l’alumnat que acaba l’ESO pugui accedir a l’acreditació de la competència digital (acreditació ACTIC) i la seva competència en llengües estrangeres (acreditació nivells A2, B1 i B2 del Marc Europeu de Referència en Llengües Estrangeres en francès i Alemany) i la titulació per a la doble opció. Altres aspectes a destacar són l’agrupació de matèries entre comunes i específiques (amb la voluntat de simplificar el currículum), es garanteix durant els dos primers cursos la coherència amb l’educació primària (transició adequada en el procés educatiu de l’alumne), en els dos darrers cursos es es consolida el procés d’adquisició de les competències bàsiques i es dóna especial rellevància a l’orientació educativa i l’atenció a l’alumnat.

Aquest article ha estat publicat en Desenvolupament centres, Equips Directius, General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.