3a Sessió STAC 13-14 del Maresme II

Els punts tractats a la segona sessió STAC a Pineda foren:

Part pròpia del seminari: Hem acordat treballar el pla TAC en les sessions que es queden. Organitzarem grups d’interessos: creació de formularis de diagnosi via Google Docs o via Moodle, explicació d’experiències que es duguin terme als centres.

Part comuna del seminari: Ens hem familiaritzat amb el model SAMR i hem reflexionat sobre el model didàctic inherent a la nostra pràctica docent. Per fer-ho, hem analitzat l’exemple d’activitat proposat per a treball la competència 2 del Document de de competències de l’àmbit digital. Les tasques encomanades per a realitzar al centre són:

  • Comentar el model SAMR amb els companys i companyes del claustre.
  • Elaborar una llista de propostes didàctiques que s’estiguin practicant al centre i analitzar quina és la metodologia que s’aplica. Com podria millorar amb la integració de la tecnologia?.
  • Triar una de les activitats que fa el professorat, analitzar en quina de les fases es podria situar i fer una proposta per situar-la a la fase següent, quins elements es podrien incorporar o quin nou plantejament es podria adoptar.
Aquest article ha estat publicat en Seminaris TAC, TAC/TIC. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.