Sistema Nerviós i sentits

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/muralweb/sentidos/mural.htm

 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101197&RUTA=1-4-188-101197

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=100287&RUTA=1-4-188-100287

Informacions d’interès:

Educació per a la salut

Com funciona el cos humà

Construeix un cos humà

 

 

ELS SENTITS

El tacte  – La pell 

El gust

Olfacte  –  Olfacte +  gust

Oïda  –   Cura de l’oïda – Els ulls i la vista – Oïda i audició 

Vista  – Cura i alteracions de la vista